SÍLA MOUDROSTI

Infinity

Stránky věnované Buddhistické kundaliní józe - Učení Fráni Drtikola a odkazu Evžena Štekla


"Postůj, poutníče hledající - postůj ty, jenž hledáš původ svého "Já" a tážeš se po smyslu života - toto hledání a tyto otázky jsou staré jako lidstvo samo.
A jsou to otázky naléhavé!
Buddhistické učení řeší tento problém metodou introspekce - vrací člověka k sobě samému, do vlastního nitra. Neboť jen tam je cesta k nalezení podstaty jsoucna!
Postůj, poutníče hledající, a ztiš svou mysl - sleduj cestu jedince, který byl v letech 1944 - 1960 nejmladším a dnes již posledním z dlouholetých žáků Fráni Drtikola a může již jako jediný ještě autenticky a zasvěceně něco říci o učení svého gurua."


Předmluva z knihy Evžena Štekla SÍLA MOUDROSTI

SÍLA MOUDROSTI (Česká verze)

POWER OF WISDOM (English version)

MACHT DER WEISHEIT (Deutsch Version)