Na této stránce naleznete naše další poznámky k praxi Učení Fráni Drtikola. Rozhodli jsme se rozdělit je do dvou skupin. V sekci nad touto stránkou jsou umístěny všeobecnější informace a na této stránce pak informace monotématičtější. Pisateli těchto poznámek jsou nejen Evženovi žáci, ale i současní praktikující našeho Učení.

A nyní tedy další poznámky k Učení Fráni Drtikola:


Poznámky M. Haranta k praxi Učení Františka Drtikola

Poznámky Dana Majtnera k praxi Učení Františka Drtikola

Poznámky Vlada Vaľu k praxi Učenia Františka Drtikola - v Slovenčine

Deset pout - Další článek M. Haranta inspirovaný rozhovorem J. Lípou v Bdíně 30.7.2006

Mlčení - Pojímání světa dle buddhistických filosofií (formát PDF)
Krátký text sepsal jeden z Evženových žáků r. 1997 jako semestrální práci z filosofie na vysoké škole. Článek byl sice později více rozpracován, ale pro naše stránky byla použita verze původní.
Přehledně a srozumitelně shrnuje obsah Fráňových překladů.

Vzpomínky a souvislosti
Výpověď nejmladšího Evženova žáka - Jana Lípy o vzpomínkách na svého Mistra, současných následovnících Učení Fráni Drtikola a dalších souvislostech.

Cesta, čakramy a poznání
Plátno Járy Karase na kterém vykresluje nejen souvislosti mezi cvičením čakramů a uměním...

Individuální duchovní praxe a význam sanghy
Článek pojednávající o problematice zmíněných témat na pozadí Učení Fráni Drtikola dokládající někdejší historické, ale i současné události kolem něho...

Trojí roztočení kola zákona dharmy
Článek popisující Učení Fráni Drtikola z hlediska trojího roztočení kola dharmy, v článku jeden z žáků komentuje část rozhovoru s Evženem z roku 1998. Článek vznikl těsně po Evženově odchodu... AKTUALIZOVÁNO!

O náhodě
Danův článek o paralelách náhod, karmy a odvislého vznikání napsaný na základě jeho zkušeností a poznatků z let 2002-2007.

Evžen Štekl - O hadí síle
velice důležitý text ze vzpomínek Evženova žáka Jana Lípy. Text zachycuje Evženův výklad podobnosti vaření vody a hadí síly.

Poznámky z Bdína 24.-26.8.2007
Poznámky Michala Štěpánka, jimiž zprostředkovává atmosféru letního setkání tak, jak na něj působila.

Formy - aneb o hledání a nehledání - přidán článek Tomáše Vodrážky, v němž vlastními slovy přibližuje některé podstatné poznatky z praxe buddhistické kundaliní jógy - Učení Fráni Drtikola.

Dva texty Miloše Adamů - O cvičení čakramů a Nezbytné podmínky pro cvičení čakramů.

Strakonický filmový festival "TIBET, BUDDHISMUS A FRANTIŠEK DRTIKOL" 19.-21.6.2009 v Clubu Habeš
Reportáž Jindřicha Polana z prvního ročníku festivalu.

Seznámení s Učením Fráni Drtikola - článek Michala Štěpánka, ve kterém popisuje své seznámení s praxí buddhistické kundaliní jógy - Učení Fráni Drtikola.

Nová edice překladů Fráni Drtikola - Dr. Jiří Holba popisuje v recenzi vydané v Tibetských listech novou edici, kterou ve spolupráci s ním připravujeme v Nakladatelství Svět.

Pozvánka na 2. ročník Strakonického filmového festivalu tentokrát nazvaného "Duchovní obzory". Koná se 7.8.2010 v Clubu Habeš ve Strakonicích.

Reportáž od Pavla Mareše Janovského z 2. ročníku Strakonického filmového festivalu tentokrát nazvaného "Duchovní obzory" ze dne 7.8.2010 v Clubu Habeš ve Strakonicích.

Hledání ztraceného překladu - Vzpomínka Jana Lípy nejen na mistra Evžena Štekla.

Mantram - text pojednávající o praxi mantra jógy z hlediska Učení Fráni Drtikola, první z nové řady článků Jana Lípy.

Meditace v chůzi aneb Duchovní cesta Šine - text Jana Lípy pojednávající o praxi meditace v chůzi z hlediska Učení Fráni Drtikola.

Kolik je čakramů - Kolik je čaker - další text Jana Lípy pojednávající o čakramech a jejich cvičení.

Převrácení na pravou víru, aneb Zvnitřnění - další text Jana Lípy pojednávající o meditaci.

Osvobozující osvícení - další text Jana Lípy, tentokrát o osvícení.

Mlčení v MP3 - text Jana Lípy - namluvený Janem Černochem ze Studénky - ke stažení.

Radostivost Jana Lípy.

Přicházení a odcházení - další text Jana Lípy, tentokrát o dosahování a dosažení osvícení.

De Anima - O duši - krátká úvaha Jana Lípy o významu dechu.

Pozvánka na Přednášku Pavla Mareše Janovského - 7.11.2012, v 17,30 hod ve studovně Městské knihovny v Milevsku nejen o Osvícení a Učení Fráni Drtikola.

Úsilí - Cesta a cíl - text Jana Lípy z roku 2007.

Otázka na podstatné - další text Jana Lípy.

Všemocná hadí síly - další text Jana Lípy, nejen o kundaliní józe.

Zírání dharem - nový text Jana Černocha o podstatě dharem - nostelů myšlenek.

Krátké zamyšlení nad motivací a cílem - od mistra Šlechty.

Dál už cvičit nemusíš - další text Jana Lípy, tentokrát o pokročilejších etapách duchovní cesty.

Vzopmínka na Buddhu - další text Jana Lípy, o okamžiku osvícení.

Blaženost bláznů - další text Jana Lípy.

Čtení duchovních pokladů - další text Jana Černocha o čtení textů nejen Jana Lípy.

Překročení ega - text Michala Haranta, jedná se de facto o rozsáhlejší recenzi a rozbor knihy Chögyam Trungpy: Protnutí duchovního materializmu. Výpisky z této knihy měl ve své knihovně i Mistr Evžen Štekl.

NOVÁ KNIHA - UČENÍ FRÁNI DRTIKOLA - OD ČAKRAMŮ K NEMYŠLENÍ - Informace o nové knize Jana Lípy.

Teorie reinkarnace a význam karmanu - další, poněkud obsáhlejší text Jana Lípy.

Program 5. ročníku Festivalu pro Tibet ve Strakonicích - 6. a 7. března 2015.

Borovice nebo smrk? - další text Jana Lípy, tentokrát o Vnímání světa v buddhismu.

Kontemplace prázdnoty v Učení Fráni Drtikola - další text Jana Lípy, nejen o kontemplaci prázdnoty...

Náboženství vs. duchovní cesta - text Míry Šrámka, nazvaný také Cesta bosého mnicha.

Jak jsem začala cvičit čakramy - článek Lucie Vondrové - obnovený na četná přání našich čtenářů.

Důležitost bdění při praxi cvičení čakramů - další text Jana Lípy, tentokrát o propojení praxe bdění a cvičení čakramů.

Bdenie ako prirodzenosť ľudského bytia - text Zuzany Otáhalové, v Slovenčine.