Svěcení Vánočního piva ve Strahovském klášteře 1.12.2009


Během roku je poté, co již nejsou svolávána letní setkání Evženových žáků, jen málo příležitostí, jak se sejít, popovídat, probrat otázky meditační praxe, publikační činnost a další závažné záležitosti. Právě takovou vhodnou příležitostí bylo Svěcení Vánočního piva v soukromém pivovaru ve starobylých prostorách Strahovského kláštera dne 1.12.2009, na nějž jsme ostatně zváni každoročně.

Samotná slavnost začala modlitbou opata Strahovského kláštera, který následně posvětil první sud lahodného piva. Poté proběhla v provenienci pěveckého sboru Rybova Vánoční mše a další zpěv a vystoupení. Následovala společná večeře všech hostí a volný program, pozůstávající z degustace, rozhovorů s přítomnými, pro nás debatou nad Učením a v průběhu večera i další neplánované kulturní vystoupení a zpěv převážně jihočeských lidových písniček....

"Ortodoxního" buddhistu může místo setkání možná zarazit, ale je nutno si uvědomit jednak to, v jakém prostředí žijeme a jednak, jak říkal Evžen: "Dělat můžeš cokoli, záleží na přístupu." Tedy, pokud správně praktikujeme čakramy a bdělou pozornost a máme z ní správný přístup ke konanému, můžeme dělat téměř cokoli, a to nám pak může sloužit jako zapracování praxe v denním životě.

Během večeře a degustace se naše tématika týkala především Učení Fráni Drtikola. Proběhla rekapitulace roku minulého, kdy se ve Strakonicích pod patronací Michala Štěpánka uskutečnil první ročník filmového festivalu věnovaného buddhismu a tentokrát nazvaného Tibet, buddhismus a František Drtikol, účastnili jsme se v rámci projektu Jednota v rozmanitosti přípravy sborníku českých buddhistických skupin, zahájili jsme spolupráci s Dr. Jiřím Holbou z Orientálního ústavu Akademie věd ČR, a v neposlední řadě vyšla v našem Nakladatelství Svět kniha "František Drtikol - Duchovní cesta, svazek druhý" , jež obsahuje mimo jiné i řadu textů z našich webových stránek.
Bylo též třeba doladit řadu technických a organizačních záležitostí potřebných pro naši osvětovou činnost v průběhu následujícího roku.
Možná je na místě připomenout, co nás čeká a na co se příznivci Učení Fráni Drtikola mohou těšit:
V dubnu 2010 vyjde v nakladatelství Dharmagaia sborník pojednávající o školách českého buddhismu nazvaný Jednota v rozmanitosti - Buddhovo učení v České republice. V něm bude věnována pozornost také Učení Fráni Drtikola, a to nejen v článku od Jana Lípy....
V Nakladatelství Svět připravujeme ve spolupráci s Dr. Jiřím Holbou z Orientálního ústavu Akademie věd ČR novou edici, v níž budou vycházet základní buddhistické texty přeložené Františkem Drtikolem. Jako první, snad již koncem roku 2010, bude připravena kniha Dharma teorie od Rasenberga, následovat bude Význam buddhistické nirvány od Ščerbatského (obě dvě již Dr. Holba připravuje), dále Nágárdžunova Mádhjámikášástra (na které v současnosti pracuje Dan Majtner), poté Astasahásrika prádžňápáramitá a také Jóga a tajná učení Tibetu od Ewans Wentze.
V našem nakladatelství připravujeme také další zcela novou edici - Učení Fráni Drtikola - v níž v budoucnu vyjde nejen Evženova Síla moudrosti, ale také malé překvapení v roce 2010 - její pokračování z pera jednoho z Evženových žáků... a následovat budou další texty. Tato edice se bude týkat pouze praxi popisujících textů.
V letních měsících proběhne ve Strakonicích druhý ročník Štěpánkova filmového festivalu o buddhismu, tentokrát mnohem rozsáhlejšího než v loňském roce.
V první polovině roku 2010 dokončíme ve spolupráci s panem režisérem Markem Lančaričem hned dva dokumentární pořady o Učení Fráni Drtikola. Kratší bude pojednávat vysloveně pouze o Fráňovi, delší pak o Učení Fráni Drtikola z pohledu Evžena Štekla a jeho žáků. Premiéru by měly mít právě na zmiňovaném filmovém festivalu.
Jak se již stalo tradicí, pokračujeme spolu se Standou Doležalem na přípravě podkladů pro jeho další knihu "František Drtikol - Duchovní cesta, svazek třetí" . Pokud byste našli texty, jež nebyly otištěny v předchozích dvou svazcích, týkají se Učení Fráni Drtikola a domníváte se, že by patřily do této edice, neváhejte se na nás obrátit!
Jak můžete sami vidět, probírat bylo opravdu co, a to nemluvím o radostných událostech očekávaných tento rok:) A nyní již několik fotografií z průběhu slavnosti:


image: ES

Opat Strahovského kláštera Mons. Mgr. Michael Josef Pojezdný při svěcení piva s majitelem pivovaru Alešem Kocverou.

image: ES

Při modlitbě.

image: ES

Rybova Vánoční mše.

image: ES

To se nám tu líbí... :)

image: ES

Zpěváci - s pivem, pochopitelně.

image: ES

Sbor - a bez piva ani hlásku:)

image: ES

Je to paráda:)

image: ES

Po společné večeři.

image: ES

To je pivečko! To je radost!:)

image: ES

Další neplánovaná hudební produkce.

image: ES

Se taky trochu usměj, Rado!

image: ES

...my umíme táááky - ááá to na skleničku... :)))

image: ES

A zase přednáší....