Proč se tyto stránky objevují na internetu? Odpověď naleznete v následujících řádkách:

V roce 1977 napsal Evžen Štekl první verzi svých vzpomínek na svého gurua Františka Drtikola, v jehož blízkosti pobýval v letech 1944-1961. Vzpomínky na Velikého Arhata, jak se tato zpočátku drobná, pětistránková práce jmenovala, byly až do roku 1991 samizdatově šířeny ve čtrnácti vydáních. Po odchodu Františka Heina r. 1984 zůstal Evžen Štekl posledním žijícím žákem Fráni Drtikola, který mohl předat Buddhistické Učení Fráni Drtikola v autentické, nezměněné podobě.

Svůj samizdat v r. 1991 znovu přepracoval a r. 1992 jej vydal pod názvem SÍLA MOUDROSTI. Druhé rozšířené vydání vyšlo r. 1994 a dotisk r. 1999. S prvním knižním vydáním pomáhal Evženovi Stanislav Doležal. Na druhém vydání a dotisku pak již pracoval spolu se svým žákem Pavlem Šolcem, kterému r. 1999 svěřil autorská práva a později i svou duchovní pozůstalost.

Evžen Štekl věnoval mnoho let úsilí o zachování Buddhistického Učení Františka Drtikola v nezměněné podobě, právě tak, jak jej Fráňa předával svým žákům (jako byli Hein, Hešík, prof. Mlýnský, Brožová, Rambousková, Soukupová, Obšnajdr, Capouch či právě Štekl). Mnozí jiní o sobě prohlašovali, že byli žáky Fráni Drtikola, zkreslovali jeho slova a učení, které nepochopili a nepřijali. Právě proto Evžen Štekl napsal a vydal SÍLA MOUDROSTI a nalezl vhodné žáky, jimž Učení předal. Pouze tato kniha, která je Vám nyní předkládána, je čistou a autentickou podobou Buddhistického Učení Fráni Drtikola.

Tři roky po odchodu Evžena Štekla a 27 let od prvního vydání jeho samizdatu Vzpomínky na velikého Arhata o jeho Mistru Františku Drtikolovi, dne 21.8.2004 v Dobré Vodě u Milevska se žáci Evžena Štekla (Jan Lípa, Pavel Šolc, Antonín Šlechta, Luboš Jehlička, Marie Kotousová, Václav Petelík, ale také Zdeněk Vrabec, s podporou Stanislava Doležala) na svém posledním setkání dohodli na uveřejnění Síly moudrosti na těchto stránkách. Možnost přístupu k internetu je v současnosti pro každého téměř neomezená, proto, v duchu Evženova úsilí o zachování Fráňova duchovního odkazu, s nejvyšší úctou k němu, upřednostnili jeho žáci právě tuto verzi před knižní.

Na webu spolupracovali pouze Jan Lípa, Pavel Šolc a Antonín Šlechta s podporou Stanislava Doležala, protože ostatní od jakékoli další spolupráce i kontaktu koncem srpna r. 2004 ustoupili a nikdy je již nenavázali.

Po odchodu Květy Heinové v létě 2005 byla jejími potomky celá pozůstalost jejího manžela Františka Heina svěřena Janu Lípovi. Proto množství informací z odkazu FH, souvisejících s Učením Fráni Drtokola, naleznete i na těchto stránkách - se souhlasem posledního žijícího žáka Fr. Heina, pana Zdeňka Jaroše.

Stránky pro Vás vytvořil Jan Lípa (na stránkách signován "j.l.") společně s Pavlem Šolcem (signován "p.š."), Antonínem Šlechtou a Stanislavem Doležalem. Na vzniku stránek se dále podíleli: Dan Majtner, Michal Štěpánek, Blančí Pokorná, Marcelka Lípová, Aleš Pipek, Jára Karas, Vlado Vaľa, Miro Šimášek a Rado Vrždiak.

O autorských právech tohoto webu si přečtěte ZDE a, prosíme, respektujte je. Děkujeme.

V roce 2014 vychází v Nakladatelství Svět kniha Jana Lípy Učení Fráni Drtikola - Od čakramů k nemyšlení.
V roce 2019 vychází v Nakladatelství Svět kniha Jana Lípy Učení Fráni Drtikola - Všemocná hadí síla.
V roce 2019 připravuje Pavel Šolc v Nakladatelství Svět k vydání knihu Evžena Štekla Síla moudrosti - Učení Fráni Drtikola.