FOTOGALERIE


Fotogalerie I - František Drtikol a Evžen Štekl

Fotogalerie II - Evženovi následovníci dnes

Fotogalerie III - Návštěva A.Š. a D.M. v Praze 16.-18.12.2005

Fotogalerie IV - Letní setkání Evženových následovníků v Bdíně, 14-16.7.2006

Fotogalerie V - Bdění v Bdíně, 24-26.8.2007

Fotogalerie VI - Setkání sedmi pražských následovníků Učení FD dne 5.12.2007

Fotogalerie VII - Fotografie z malého letního setkání na Vyšehradě a v Bdíně 1.-3.8.2008

Fotogalerie VIII - Evžen Štekl - malíř

Fotogalerie IX - Fráňa Drtikol na fotografii

Fotogalerie X - Malé pražské setkání u příležitosti Svěcení Vánočního piva spojené s redakční radou ve Strahovském klášteře 1.12.2009

Fotogalerie XI - Návštěvy u pana Jaroše

Fotoreportáž Pavla Mareše Janovského - z 10. ročníku festivalu ProtTibet konaného také a právě v Clubu Habeš Ve Strakonicích

Fotoreportáž Michala Štěpánka - z 11. ročníku festivalu ProtTibet konaného ve společenském sále Šmidingerovy knihovny na 1. nádvoří Strakonického hradu 25.3.2012.

Festiválek Strakonice 2012 - reportáž z malého letního setkání následovníků Učení Fráni Drtikola 21.7.2012.

Fotogalerie XV - Letní setkání následovníků Učení FD v Praze 18.-21.7.2013

Fotogalerie XVI - Malé podzimní setkání Učení FD, Strakonice 20.-22.9.2013.

Fotogalerie Letního setkání 2014 - Prozatím poslední velké letní setkání 30.8.2014.

Fotogalerie setkání 2014-2017 - Soubor fotografií ze setkání z let 2014-2017.

Fotogalerie Nágárdžunova filosofie - přednáška PhDr. Jiřího Holby, Ph.D., 13.04.2023, Tibet Open House.