Vzpomínky na Velikého Arahata
a
Síla Moudrosti


Dávno před tím než uzřelo světlo světa první vydání knihy Síla Moudrosti, kolovaly mezi hledajícími různé verze a vydání samizdatu Vzpomínky na Velikého Arahata.

První vydání samizdatu napsal Evžen Štekl v únoru 1977 a pozůstávalo z pěti stran vzpomínek na Fráňu Drtikola.

Ještě toho roku je Evžen dvakrát přepracoval a rozšířil. Třetí vydání bylo již poněkud odlišné než dvě předchozí. Obsahovalo totiž výběr básní Františka Heina ze sbírky Vůně nebes (1937-1970). Výběr provedl sám Evžen, ale byl Františkem autorizován. Ve vydáních, jež následovala, byly až do šestého (1983) použity vždy jiné básně. V dalších pak už básně nebyly, neboť je František již nemohl autorizovat (odešel r. 1984).

V následujících letech Evžen na této knize dále pracoval, rozšiřoval ji, opravoval a doplňoval. Bez nadsázky můžeme říci, že to bylo jeho celoživotní dílo a je v něm shrnut jeho odkaz. Celkem napsal 14 vydání, z nichž se poslední stalo předlohou pro první knižní vydání Síly Moudrosti.

Pod níže uvedeným odkazem si můžete přečíst přepis shora zmíněného 3. samizdatového vydání Vzpomínek na Velikého Arahata. Kromě i v knize uvedených vzpomínek na Fráňovo vedení žáků se zde poprvé objevily básně Františka Heina, ale jsou zde také zachovány zmínky o skupince posledních věrných žáků kolem Fráni Drtikola, k nimž Evžen patřil (Fr. Hein, MUDr. Mečíř a A. Soukupová) a řada dalších autentických informací, které byly později vypuštěny. Tento samizdat tak dokládá vývoj obsahu knihy vedoucí od jejích prvních pěti stránek vzpomínek sepsaných r. 1977 po ztracené poslední úpravy z r. 1999 pro připravované 3. knižní vydání.A nyní již tedy
Vzpomínky na Velikého Arahata
3. samizdatové vydání
ve formátu PDF
(zde)


j.l.