image: Book

Jedinou knihou, která interpretuje celou duchovní cestu od začátků hledajícího po dosažení Nirvány tak, jak ji učil Fráňa Drtikol, je SÍLA MOUDROSTI od Evžena Štekla. Ta od roku 1977 do roku 1991 kolovala ve čtrnácti samizdatových vydáních jako Vzpomínky na velikého Arhata. Později ji autor dvakrát přepracoval, rozšířil a třikrát vydal - 1992, 1994 a 1999 (dotisk 2. vydání).

Text dotisku druhého vydání SÍLY MOUDROSTI od Evžena Štekla z r. 1999 je zde k dispozici. Kniha je ve formátu PDF, má velikost 1027 kB.

Na knihu jsou vázána autorská práva. Jako jejich držitelé požadujeme splnění následujících podmínek:

  1. Pro soukromé studium je text možno použít bez omezení (pouze k tomuto účelu je text určen).
  2. Pro jakékoli jiné použití nás laskavě kontaktujte.
  3. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu držitele autorských práv je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce knihy Síla moudrosti nebo její části. V případě nerespektování těchto podmínek bude postupováno v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., "O právu autorském..."

(c) Pavel Šolc - držitel autorských práva na knihu Síla moudrosti


UPOZORNĚNÍ: Dne 3.3.2018 (v den 135. výročí narození Fráni Drtikola) byla dočasně zastavena možnost stažení knihy.
Kniha SÍLA MOUDROSTI od Evžena Štekla vyjde na konci roku 2018 v Nakladatelství Svět. Můžete se na ni tedy těšit v knižní, vázané podobě!

Děkujeme za pochopení.
žáci Evžena Štekla