"Když jsem spatřil Fráňu poprvé, nejvíce mě ohromila jeho opravdovost, která doslova sálala z každého jeho slova a z každého pohybu. Byl nenápadný, skromný a vycházel z něj hluboký, propastný klid. Hned jsem věděl - ano - to je ono, co hledám - třebaže jsem vůbec neznal to, co jsem se měl brzy dozvědět. Byla to osudová intuice. Fráňa mi věnoval malou, ale závažnou knížečku Slovo Buddhovo od Nyanatiloky, ve kterém je v kostce popsáno Buddhovo učení." Popisuje své první setkání s Františkem Drtikolem a jeho učením Evžen Štekl v knize SÍLA MOUDROSTI.

"Sedávali jsme na verandě, více se mlčelo než mluvilo. První knížku, kterou mi dal, bylo Slovo Budhovo. "Důkladně přečíst, aspoň desetkrát a promyslet", řekl. Jednou jsme se dívali z verandy do zahrady, kde stál smrček. Fráňa říkal: "Odvislé vznikání, vidíš smrček a hned začne kolotoč kolem toho, jehličí je špičaté, to bych se mohl popíchat. Nebo uvidíš nůž a napadne tě, to bych se mohl pořezat - a již v tom plaveš. Tak jen se na to dívat... dívat... a nemyslet."" Vzpomíná na svá setkání s Fráňou Rostislav Obšnajdr v samizdatu Evžena Štekla Fráňa Drtikol - Život a dílo.

Fráňa považoval obsah Slova Buddhova za základ, se kterým se musel seznámit každý jeho žák. Dával tedy každému, kdo měl o buddhistickou stezku zájem, drobný výtisk Slova Buddhova vydaný ve Dvoře Králové r. 1935.

Stejně tak Evžen Štekl, pokračovatel jeho tradice, vyučoval své žáky nejprve obsah knihy Slovo Buddhovo. Dával nám je se slovy "Slovo Buddhovo je základ - Zařiďte se podle toho!" V té době jsme si kopírovali ono vydání, které dostal od Fráni a nechávali si jej svazovat.

Jiný, velice výzmamný, Fráňův žák - František Hein říkal této knize "Slovíčko".

R. 1993 přeložil a vydal Slovo Buddhovo Mirko Frýba. Později je také umístil na internet. Máte-li tedy zájem studovat a praktikovat buddhismus a Fráňovo učení, seznamte se nejprve důkladně s tímto spiskem, v němž najdete nezbytnou životosprávu, návod k celodenní praxi založený na bdění a jasném vědomí (které je nutno provádět 24 hodin denně - okamžik od okamžiku!) a samotné jádro Buddhova učení - odvislé vznikání (Patičča-samuppáda), na něž Fráňa kladl veliký důraz:

SLOVO BUDDHOVO - textj.l.


Slovo Buddhovo v MP3 ke stažení - namluvené Janem Černochem ze Studénky.