Evžen Štekl: SÍLA MOUDROSTI

image: Book

Vážení,

dovolujeme si Vám nabídnout k bližšímu seznámení text druhého vydání knihy Evžena Štekla SÍLA MOUDROSTI. Toto dílo seznamuje čtenáře s buddhistickou Kundaliní-jógou, a způsobuje zásadní převrat v nazírání na pojetí duchovní praxe. Detailně se zabývá fenoménem čakramů a staví na praxi jejich procvičování. Touto publikací se dostává do rukou zájemců o esoterické nauky dílo, které svou zasvěceností odhaluje dosud neznámé nebo utajované poznatky, má silný inspirační náboj a jasně, metodicky ukazuje možnost cesty k nejvyššímu poznání.

Nenapodobitelnou předností SÍLY MOUDROSTI je její autentičnost - autor byl přímým a dlouholetým žákem patriarchy českého buddhismu (a světoznámého fotografa) Františka Drtikola (1883 - 1961).

Kniha je rozdělena do třech částí:

Část první: Vzpomínky na velikého Arahata

Přináší svědectví každodenní práce a života Fr. Drtikola včetně hovorů zaznamenaných autorem. Vykládá nauku od teorie dharem přes odvislé vznikání až po dosažení Nirvány.

Část druhá: Kundaliní jóga - praxe

Rozvádí poznatek, že Kundaliní jóga se dobře praktikuje zároveň s klasickou buddhistickou stezkou - to je mimo jiné bdění a jasné vědomí a celý soubor Buddhova učení. Uvádí podrobný praktický návod ke cvičení čakramů, vedoucí k plnému probuzení Hadí síly, a tím i k Osvobození. Nevyhýbá se ani sexuální otázce, zakončení života člověka či duchovnímu způsobu léčení.

Část třetí: Dodatky

Obsahuje úryvky z nejdůležitějších buddhistických textů a také obrazovou a fotografickou dokumentaci.

Názvy některých kapitol: Stezka Pravdy, Moudrosti a Světla. O snech. Zářivá nauka. Kundaliní Jóga - úvod do cvičení čakramů - praxe. O sexu z hlediska Kundaliní-jógy. O sebeléčení a léčení vůbec.

Na závěr dovolte jednu ukázku z textu (str. 98):

"Nevěřit tomu je chyba, protože tato kniha pojednává o pravdivých věcech. Věřit - to je také chyba - protože víra je slepá. Buddhismus je návod k jednání - ke sledování jistého zákonitého vnitřního procesu za účelem poznání Pravdy. To se neobejde bez práce na sobě. Tedy: ani nevěřit - ani věřit - ale chtít se pomocí práce na sobě samém přesvědčit - to je jeden ze základních aspektů buddhismu, správně pochopený a prováděný. Proto: ne věřit, ale v ě d ě t !"

Kniha má 168 stran, fotografickou přílohu, tabulky, ilustrace.