Tai chi chuan a čchi-kung

Prázdnota (mysli!).

Sat-čit-ánanda z pohledu buddhismu

Posvátná samota

O zapomínání

Podmínky k duchovní praxi

Důležitost bdění při praxi cvičení čakramů

Kontemplace prázdnoty v Učení Fráni Drtikola

Borovice nebo smrk? - o Vnímání světa v buddhismu

Teorie reinkarnace a význam karmanu (poněkud obsáhlejší text)

Blaženost bláznů

Vzpomínka na Buddhu - o okamžiku osvícení

Dál už cvičit nemusíš - o pokročilejších etapách duchovní cesty

Všemocná hadí síla - text nejen o kundaliní józe

Otázka na podstatné

Úsilí - Cesta a cíl - text z roku 2007

De Anima - O duši - krátká úvaha o významu dechu

Přicházení a odcházení - o dosahování a dosažení osvícení

Radostivost

Osvobozující osvícení

Převrácení na pravou víru, aneb Zvnitřnění - o meditaci

Kolik je čakramů - Kolik je čaker - text o čakramech a jejich cvičení

Meditace v chůzi aneb Duchovní cesta Šine - praxe meditace v chůzi z hlediska Učení Fráni Drtikola

Mantram - praxe mantra jógy z hlediska Učení Fráni Drtikola

Hledání ztraceného překladu - Vzpomínka Jana Lípy nejen na mistra Evžena Štekla

Evžen Štekl - O hadí síle
Velice důležitý text ze vzpomínek Evženova žáka Jana Lípy. Text zachycuje Evženův výklad podobnosti vaření vody a hadí síly.

Individuální duchovní praxe a význam sanghy
Článek pojednávající o problematice zmíněných témat na pozadí Učení Fráni Drtikola, dokládající někdejší historické, ale i současné události kolem něho...

Vzpomínky a souvislosti
Výpověď nejmladšího Evženova žáka - Jana Lípy o vzpomínkách na svého Mistra, současných následovnících Učení Fráni Drtikola a dalších souvislostech.

Mlčení - Pojímání světa dle buddhistických filosofií (formát PDF)
Krátký text sepsaný r. 1997 jako semestrální práce z filosofie na vysoké škole. Článek byl sice později více rozpracován, ale zde je použita verze původní. Přehledně a srozumitelně shrnuje obsah Fráňových překladů.
Mlčení v MP3 - text namluvený Janem Černochem ze Studénky - ke stažení.
Následující články z Poznámek k praxi byly z webu dočasně odstraněny, následně rozpracovány a použity v knize Jana Lípy

UČENÍ FRÁNI DRTIKOLA - OD ČAKRAMŮ K NEMYŠLENÍ:

Trojí roztočení kola zákona dharmy
Článek popisující Učení Fráni Drtikola z hlediska trojího roztočení kola dharmy, v článku jeden z žáků komentuje část rozhovoru s Evženem z roku 1998. Článek vznikl těsně po Evženově odchodu... AKTUALIZOVÁNO!

Návod ke cvičení čakramů

Souhrn praxe

Nemyšlení
(c) Jan Lípa