2019: Pavel Šolc připravuje nové vydání knihy Evžena Štekla: Síla Moudrosti

11.7.2019: článek Jana Lípy - "Počátky a šíření buddhismu v Československu" ve slovenském časopise "Acta Geographica Universitatis Comenianae" ročník 63., č. 1/2019, str. 31-67.

21.6.2019: článek Jana Lípy - "Původ Drtikolova (československého) buddhismu" v polském časopise Prosopon, str. 191-206.

8.5.2019: v těchto dnech přichází na Svět (vychází v Nakladatelství Svět) druhá kniha Jana Lípy Učení Fráni Drtikola - Všemocná hadí síla.

2018: článek Jana Lípy - "Učení Fráni Drtikola - vzpomínky na společenství kolem významného českého buddhisty" v časopise Dingir č. 3/2018.

2016: příspěvek Jana Lípy - "Patriarcha českého buddhismu - Fráňa Drtikol a jeho učení" v odborném religionistickém časopise DINGIR, v čísle 3/2016.

2014: Učení Fráni Drtikola - Od čakramů k nemyšlení - první samostatná kniha Jana Lípy.

2010: sborník Jana Honzíka JEDNOTA V ROZMANITOSTI - Buddhovo učení v ČR. Na knize spolupracovalo cca 30 českých buddhistických skupin, za Učení Fráni Drtikola se zúčastnili Pavel Šolc a Jan Lípa, který je také autorem příspěvku - "Učení Fráni Drtikola."

2008: František Drtikol "Duchovní cesta, svazek 2" - druhý svazek knihy Stanislava Doležala (Nakladatelství Svět).

2004: František Drtikol "Duchovní cesta, svazek 1" - kniha Stanislava Doležala (Nakladatelství Svět).


Publikace na našich stránkách:

Evžen Štekl: Síla Moudrosti - několik sekcí, věnovaných dílu našeho Mistra

Slovo Buddhovo - základní text pro praxi

Přepisy klenotů buddhistické literatury pro studium - sekce Knihy na ARAHAT.CZ