Evženova výročí r. 2021Pavel Šolc


Evžen Štekl, 1993, foto Stanislav Doležal


Evžen Štekl by se v tomto roce dožil 100 let. Zároveň si připomínáme 20 roků od jeho vstupu do Parinirvány. Vyrůstal v meziválečných letech, dospěl za války a žil v době komunistické nadvlády, zároveň s celoživotním tělesným handicapem. Přesto, jak sám píše v Síle moudrosti, "měl v životě nevšední a ojedinělé štěstí" - totiž že potkal svého Mistra, Fráňu Drtikola.

Veškeré své síly napnul k dosažení Poznání, k odstranění závoje Máji. A když pak sám dosáhl plného Osvícení, ve své moudrosti a oddanosti Učení, neúnavně pokračoval v péči o pokračování Nauky a ve své práci s žáky.

Díky úsilí a stálé práci a osvětové činnosti Jana Lípy, Stanislava Doležala a dalších je Učení i nadále k dispozici všem hledajícím a připraveným. Dokonce se jeho výklad ještě více ozřejmuje a prohlubuje. Evžen by byl spokojený.

Na nás pak je, aby i dnes, v době nadbytku a dostatku všeho, jeho mise pokračovala.

Sláva Mistrovi!(c) Pavel Šolc, 2021

Foto (c) Stanislav Doležal, 1993