Vlado Vaľa – Poznámky k praxi Učenia Františka Drtikola

S Učením Fráni Drtikola som sa prvýkrát stretol niekedy okolo roku 1997, po inej dlhoročnej praxi. Zaujalo na natoľko, že som sa časom rozhodol vyhľadať niektorého z Evženových žiakov. Standa Doležal ma odkázal na J. Lípu, ktorý mi bezprostredne potom – r. 2004 zaslal Silu múdrosti aj zo základnými radami. Prelúskal som ju za jediný večer a ešte tu noc som prvýkrát cvičil. Napokon som prišiel do Prahy, stretol sa s bratom Lípou a v priateľskom rozhovore sme spomínali Majstra Evžena…

So všetkou skromnosťou si dovolím poznamenať, že momentálne ešte nedokážem plne oceniť účinnosť ČC a presne popísať čo mi to prináša... na druhej strane je tu však priama spätná väzba (vo forme snov, momentiek v bdelom stave, alebo konkrétnej události a to sa zdá byť viac než len spoľahlivým prísľubom a „odmenou “za vynaložené úsilie.

No a samozrejme hlboký kľud a pokoj, vyplývajúci z praxe ČC sa stáva spoľahlivým útočiskom (nie únikom) pred samsarickým vlnobitím:))) Akokeby samovoľne sa z času na čas objavuje bdelosť počas spánku alebo snenia. A viac a viac (nazvem to) nerušivosti tým čo sa deje okolo.

Želám všetkým veľa úspechov a predovšetkým velků vytrvalosť a trpezlivosť!Vlado Vaľa
Košice, 30.10.2006


© Vlado Vaľa