UČITEL

Čiré Prázdno

oblečené v prostotě

belhajícího se nahluchlého těla

Srdce

mířící z nekonečna vždy do černého

Cesta

otevřená pro jdoucí

JE

EVŽEN