Festiválek Strakonice 21.7.2012


image: ES
Motto: To víš, buddhismus není žádná fantasie mysticismu. To je nauka, věda, která jde na kořen věci, na kořen podstaty člověka, tím na kořen celého světového dění. To je pravá moudrost, pravé poznání, jak vlastně vše stvořené vzniká.
František Drtikol 23/8 1947 (* Pozn.)

image: ES


V sobotu 21.7.2012 se ve Strakonicích se od odpoledních hodin konala akcička avizovaná pod názvem Buddhistický festiválek.

Název "Festiválek" je spíše s nadsázkou, lépe by se dal nazvat jako setkání přátel a praktikujících učení FD. Uskutečnil se na chatě blízko centra Strakonic a poblíž řeky Volyňky. Ačkoliv počasí příliš nepřálo promítání pod širým nebem, byli jsme dobře připraveni a postavili kryté posezení...

image: ES


Převážnou část sobotního odpoledne a večera jsme však trávili v rozhovoru ať už na zahradě či procházce u řeky, v rozhovoru o běžných věcech, o cestách po světě a samozřejmě také o té cestě nejdůležitější, Duchovní Cestě.

image: ES


Festiválek, jak již někteří stálí návštěvníci vědí, není ostatně ani tak o promítaných snímcích, jako spíše o setkávání, prostoru pro sdílení zkušeností a inspiraci. Z probíraných témat zazněl mimo jiné všemi oblíbený výklad Jana Lípy o pojímání světa podle tibetského šentongu nazvaný O borovici a smrku.

image: ES


Akce byla sice avizována jako rodinná... Bylo však účastno pouze jedno dítě, a to synek Jany a Michala Štěpánkových - malý Eliáš. A ten jako pravý buddhista na programu nelpěl, proto jsme přeskočili v programu od animového snímku pro děti o Alexandře D. Neelové rovnou k promítání dokumentu o tantrismu.

image: ES


"Snímek ze 60.let se snaží přiblížit nejvyšší buddhistické učení, kde se pracuje s představivostí, dechem, sexualitou a formami. V dokumentárním snímku se můžete setkat s největšími mistry té doby, jako je Dugpa Tupse Rinpoče, Dilgo Kjence Rinpoče, ale také Dalajlama, 16. Gjalwa Karmapa, atd." Z tohoto snímku zde uvádíme některé výroky a komentáře :

"Je jisté, že guru, mistr, je ten který vede, povzbuzuje a učí. Ale je víc než to, je tím, který umožní zrod nového života, který adepty uvede do světa přesahujícího tento svět. Světa mimo čas, požehnaného a neomezeného. Naplněného klidem, který je živější než jakýkoliv pohyb. Naplněného tichem, které je zvučnější než jakákoliv slova."

image: ES


"A podle tantrismu nesmí být nic, absolutně nic odmítáno, popíráno nebo potlačováno. Všechno je nutno přijímat, integrovat a transformovat tak, jako příroda proměňuje uhlí v diamanty. Nebo, v jazyce alchymistů, jako je olovo transmutováno ve zlato."

"Jogíni také popisují proudění energie v těle. Dva hlavní kanály běží podél páteře. Jeden končí v levé nosní dírce, druhý v pravé nosní dírce. Tato energie, prána, která oživuje celý vesmír, vstupuje do těla s každým nádechem a obíhá v jemnoenergetických kanálech zvaných nádí. To nám ukazuje důležitost jistých dechových cviků, obzvláště vědomého a bdělého prožívání celého procesu dýchání, který začíná při prvním nádechu novorozence a končí posledním výdechem umírajícího."

image: ES


Poté jsme si pustili úvodní část Heinovy audionahrávky:

"Z ticha se všechno rozvíjí a v tichu se vrací zpět. To, co získáváme nejvíce, když plni bdělosti přestáváme myslet. V každém okamžiku je to ZDE, to Nezměrné. A abychom to nezměrné žili, musíme být nesmírně tichými. A nemůže být nesmírně tichým, kdo vědomě, to je pln bdělosti nevdechuje a nevydechuje. Neboť vědomí nádech a výdech právě uvádí k oné nesmírné tichosti sebe. To není nikde vyčteno, ale dáno z ticha." (...)

Audionahrávka je ke stažení zde: http://usvit.mysteria.cz/meditace/meditace.html

Na programu byl také dokument o Tibetské knize mrtvých, jejíž první díl někteří návštěvníci viděli, a proto zde uvádím pro ty ostatní, kteří dokument neviděli odkaz na web, kde je snímek ke stažení: http://www.ulozto.cz/x3veRJT/tibetan-book-of-the-dead-1-of2-avi

Poté, co část osazenstva vyrazila směrem k domovu, jsme si se zbytkem promítli fotografie ze Srí Lanky.

image: ES


image: ES


image: ES


image: ES


image: ES


Pozn.: * z knihy František Drtikol - Duchovní Cesta / Nakladatelství Svět


Š Michal Štěpánek, Š Pavel Mareš Janovský