Kolik je čakramů - Kolik je čaker?

Jan Lípa


MOTTO:
:
"Cílem jógina je vzbudit Hadí sílu, zosobněnou bohyní Kundaliní. Hadí síla leží v Múladáře svinutá jako had a spí, dokud není jóginem probuzena. Je-li probuzena, stoupá vzhůru přes jednotlivé čakramy až do Sahasráry (ve středu mozku). Rozprostírá se jako hřeben fontány a odtud padá jako déšť božské ambrozie, aby nakrmila všechny části psychického těla, a když je takto naplněna nejvyšší duchovní silou, Jógi dochází Osvícení."
Psychická nervová centra (chakram) - Čakramy, překlad František DrtikolZ obsahu textu:

Kolik je vlastně čakramů? Sedm, osm, devět nebo snad deset? S touto nebo podobnou otázkou se často setkáváme v dotazech i literatuře. V literatuře a dalších zdrojích jsou uváděny různé počty. Přesto v té klasické jogické literatuře jako je Gherandasamhita, Šivasamhita, Hatahajoga pradipika apod., nacházíme většinou číslo sedm - tedy sedm hlavních čakramů. Ke stejnému počtu čakramů se dostává i buddhistický text popisující přímo praxi kundaliní jógy - Bardo Thedol. Do jaké míry je však číslo sedm pouze symbolické a do jaké míry skutečné? Podívejme ses tedy blíže, jak tomu vlastně je.
Pokud budeme vycházet přímo z praxe, praktických meditačních zkušeností a nikoli z představ jiných autorů a naučených frází, zjistíme, že onen přesný počet čakramů je i není přesně určitelný.

Upřesněme pro začátek, co je čakram. Čakra (ženský rod) má v sanskrtu význam kolo, kruh někde je uváděn i vír. Dnes bývá používán právě tento tvar - tedy ženský rod, zatímco tradice Učení Fráni Drtikola používá termín "čakram" - v rodě mužském. Čakram je energetické centrum v těle, v němž můžeme cítit odrazy vnějšího světa. Při bližším zkoumání zjišťujeme, že je to poněkud jinak. A sice, že působí na vnější svět coby jeho hybatel, lépe ovšem řečeno, na jeho vnímání, pojímání apod., kdy vnější svět vzniká právě v nich. Naše osobnost je rozložena v čakramech tak, že každý má vliv na její jinou stránku a všechny dohromady pak skládají naši bytost...(c) Jan LípaUPOZORNĚNÍ:

Celý text, na který se vztahují autorská práva, byl dočasně odstraněn z důvodu jeho rozpracování a vydání v knize Jana Lípy: Učení Fráni Drtikola - Všemocná hadí síla (konec roku 2018).