Všemocná hadí síla - Kundaliní Šakti
Jan Lípa


Motto:
Lze dosáhnouti různých tzv. "kouzelných sil" (siddhi-vidha).
"Nebeským uchem" (dibba-sota), zbystřeným, nadlidským, lze vnímati oba druhy zvuků, nebeský i pozemský, vzdálení i blízký.
Myslí lze nahlédnouti do cizích srdcí (parassa četopariňňa-ňana).
Možno nabýti "vzpomínky na vlastní mnohá předchozí zrození (pubbenivas anussati-ňana).
"Nebeským okem" (dibba-čakkhu), zbystřeným, nadlidským, lez vnímati tvorů zánik a nový jejich vznik, tvorů ušlechtilých a nízkých, krásných a ohavných, šťastných a nešťastných; možno spatřiti, jak tvorové jsou znovuzrozováni podle činů svých.
"Přestání vášní" (asavakkhaya), možno dospěti k vlastnímu poznání, ještě v tomto životě, a vykoupení mysli, vykoupení věděním.
6 duchovních sil (abhiňňa), Slovo Buddhovo, 1936Z obsahu textu:

"Vyzdvihl jsem takto hadí sílu skrze všechny čakramy až do čakramu korunního, což se projevuje mimo jiné také neustálým tlakem na temeno, a ještě téhož roku v krásných již téměř zimních dnech, napodzim roku 1995, prožíval s prvním sněhem mystéria osvícení "ztotožněním" s Pozadím všeho (a od té doby již pořád), jež bylo provázeno neexistencí času a vzpomínkou na neustálé prožívání tohoto Stavu v dětství, a dokonce i během tzv. minulých životů, i zjištěním, že To tu bylo vždy a stále. Prostě To přišlo. Přišlo a už neodešlo, jen To měnilo svou sílu, intenzitu. S výstupem hadí síly nad hlavu za současného nemyšlení přišla Jednota. Bez času. Jednota všeho i ničeho. Jednota se nejprve projevuje jako ztotožnění sama sebe s přírodou, nebesy, vesmírem..., za současného nemyšlení, teprve poté člověk zjišťuje, že je To až za tím vším, na Pozadí, Pozadím všeho i ničeho. Kontakt s tím Pozadím probíhá dvěma způsoby - jednak pozvolně, jak popisuji např. v textu Sněžné osvícení, a jednak rychlým nárůstem vnitřního dechu a následnou ztrátou ega, jak poukazuji např. v Hlubinách nemyšlení. Oba způsoby však věrně popisují postup, který pomocí meditačního cvičení představuje Kniha chudoby, ale také nezbytně nutnou kombinaci vyzdvižení hadí síly do korunního lotosu a nemyšlení, jak jsem sám jejím cvičením po létech ostatně také zjistil. Jako bych nebyl a přitom byl vším, či spíše za vším, na Podkladu, Pozadí všeho. Je to provázeno uklidňující, šťastnou září, jasem beze zdroje, nepopsatelným, téměř až ohlušujícím Ticho, a mírným, avšak nevýslovným štěstím, radostí, radostivostí bez důvodu, bez příčiny, s pochopením všeho, soucítěním se vším - klidem, Mírem - bez času. Stejně tak bychom To mohli pospat slovy svatého Pavla: Nežiji už já, žije Kristus ve mně. Trvalo mi však ještě další léta duchovní praxe od osvícení, než jsem plně docenil význam tohoto od té doby nepřetržitě přítomného "stavu" čisté, prázdné mysli a naučil se o Tom mluvit, popsat To. Mistr Evžen mi při mých popisech prožívaného často (například 24. 10. 1996, 25. 11. 1996, 7. 4. 1997, 20. 11. 1997, 8. 1. 1998, 24. 2. 1998 apod.) opakoval: Vždyť Ty už To máš!"

28.8.2011(c) Jan LípaUPOZORNĚNÍ:

Celý text, na který se vztahují autorská práva, byl dočasně odstraněn z důvodu jeho rozpracování a vydání v knize Jana Lípy: Učení Fráni Drtikola - Všemocná hadí síla (konec roku 2018).