Přicházení a odcházení
Jan Lípa


MOTTO: Bez vznikání, také bez zanikání;
ne věčné, také ne oddělené;
ne jedno, též ne různé;
bez přicházení, bez odcházení.
Nágárdžúna, z motta ke knize Síla Moudrosti Evžena ŠteklaZ obsahu textu:

Texty párámit popisují stav dosažení, osvícení a nikoli jen cestu k němu, jako jim předcházející sútry pálijského kánonu Tripitaky. Můžeme tak v některých z nich nalézt popis stavu, charakterizovaného slovy "bez přicházení a odcházení". Podle autora těchto řádek je to nejpřesnější a nejvýstižnější popis stavu osvícení. Dalším pak termínem je To (na) v Pozadí nebo Podkladu Všeho, jak používali Drtikol a jeho žáci, včetně Štekla.

Bez přicházení a odcházení ovšem nejlépe vyjadřuje skutečnost, že při osvícení mizí hranice prostoru a především času, zatímco onen termín Pozadí, může být významově spojen spíše s prostorem a pro toho, kdo tento stav sám neprožil, nemusí být vždy patrné, že jde i o pozadí času. Proto je termín "Bez přicházení a odcházení" jazykově lépe srozumitelný. Přesto jde o synonyma.

Také Ježíš Kristus použil pro tento stav termínu, který byl ve své době především Semitům dobře srozumitelný: Já jsem alfa i omega, počátek i konec... Tím ovšem vyjadřuje stejný stav, jaký popisujeme výše...

17.9.2012.(c) Jan LípaUPOZORNĚNÍ:

Celý text, na který se vztahují autorská práva, byl dočasně odstraněn z důvodu jeho rozpracování a vydání v knize Jana Lípy: Učení Fráni Drtikola - Všemocná hadí síla (konec roku 2018).