Meditace v chůzi - aneb Duchovní cesta "Šine"

Jan Lípa


Motto:
Jasně vědom jest učedník
při svém přicházení a odcházení,
v hledění vpřed a vzad,
při kterémkoliv pohybu svého těla,
při jídle, pití, žvýkání, chutnání,
při konání přirozené potřeby,
při chůzi, stání, sedění,
usínání a probouzení,
mluvení a mlčení.
Slovo Buddhovo, 1936Z obsahu textu:

Desetitisíce duchovních i věřících v průběhu celé historie lidstva bez ohledu na náboženství, víru, rasu, kastu, vzdělání či pohlaví prodělávali a prodělávají duchovní pouť po posvátných stezkách či k poutním místům coby oběť přinášenou nejvyššímu Bohu, bohům či božství. Duchovní cesta, pouť, poutník... to jsou termíny, s nimiž se často setkáváme, ať už v mystice nebo na jakékoli jiné cestě k zušlechtění lidské bytosti. Tyto termíny svým symbolickým, přesto dobře čitelným, významem vyjadřují jediné - cestu - chůzi, pohyb člověka, jímž se za pomoci vlastních sil přesunuje z místa na místo s využitím pouze dvou vlastních končetin. Pohyb, který je pro člověka jako živého tvora tolik charakteristický a v živočišné říši i ojedinělý, přesto právě tak i přirozený...

(c) Jan LípaUPOZORNĚNÍ:

Celý text, na který se vztahují autorská práva, byl dočasně odstraněn z důvodu jeho rozpracování a vydání v knize Jana Lípy: Učení Fráni Drtikola - Všemocná hadí síla (konec roku 2018).