Úsilí - cesta a cíl
Jan Lípa


MOTTO:
"Všechno složené podléhá rozkladu,
a proto horlivě usilujte!"
Poslední slova Gautámy Buddhy


Z obsahu textu:

Z mé dosavadní duchovní praxe, ale i konzultacemi a pozorováním praxe daleko starších jóginů, mystiků apod. vyplývá, že daleko důležitější, ne li přímo nejpodstatnější, je úsilí samo o sobě. A to dokonce úsilí v jakékoli jeho formě, v jakékoli podobě, i přesto, že výběr samotné praxe je nadmíru důležitý. Jakoby však nezáleželo na předmětu ani způsobu úsilí, ale jakoby samo úsilí, za určitých, jasně vymezených, podmínek samo vedlo k vysvobozujícímu klidu či lépe přímo ke Klidu vysvobození...
A jaké že to jsou podmínky? Právě ony vlastnosti, které tolikrát zdůrazňoval Fráňa Drtikol: "Velká trpělivost, velká vytrvalost a velká odvaha!" Nic víc, nic míň. Ano, možná je na místě říci spíše nic míň, neboť toto předpokládá systematickou, dlouhodobou a nepřerušovanou práci na sobě samém a na hledání a nalézání patřičných "podmínek". Na práci na svém lidství a jeho kvalitě, na pátrání po jeho původu, nepodmíněné podstatě. A možná je toto další určující prvek našeho úsilí - jeho zaměření - zaměření k dokonalosti - k dokonalosti lidství.Jan Lípa, v Praze 9.11.2007

(c) Jan LípaUPOZORNĚNÍ:

Celý text, na který se vztahují autorská práva, byl dočasně odstraněn z důvodu jeho rozpracování a vydání v knize Jana Lípy: Učení Fráni Drtikola - Všemocná hadí síla (konec roku 2018).