Převrácení na pravou víru, aneb Zvnitřnění

Jan Lípa
MOTTO:
Jediná cesta vedoucí k dosažení očisty, k přemožení starosti a žalu, k ukončení strasti a bolu, k nastoupení správné stezky a k uskutečnění Nibbany, jsou čtyři základy rozjímání.
Které jsou tyto čtyři základy?
Setrvá-li učedník v pozorování těla, v pozorování pociťování, v pozorování mysli, v pozorování duchovních jevů, houževnatě, jasně vědom a pozoren po potlačení světské žádostivosti a záští.
Podklady všímavosti, Slovo Buddhovo, 1936Z obsahu textu:

Správné nastoupení duchovní cesty a její zdárné zvládnutí je podmíněno jedním na pohled jednoduchým, přesto velice důležitým krokem. Zvnitřněním neboli obrácením pozornosti do nitra, což je skutečné "obrácení na pravou víru". Tento, často opomíjený, jev pro jeho obyčejnost, pro mnohdy přehlíženou jemnost je nutno blíže připomenout, neboť: jak bychom mohli bdít nad vnitřním i vnějším bez zvnitřnění, jak bychom mohli zaznamenávat náš duchovní vývoj, jak bychom mohli cvičit kundaliní jógu bez zvnitřnění, jak bychom mohli postupovat, jak bychom mohli probudit hadí sílu bez zvnitřnění, jak bychom mohli vyzvednout hadí sílu nad hlavu bez zvnitřnění, jak bychom mohli dosáhnout poznání bez zvnitřnění, jak bychom mohli dosáhnout poznání bez vyzvednutí hadí síly nad hlavu?!(c) Jan LípaUPOZORNĚNÍ:

Celý text, na který se vztahují autorská práva, byl dočasně odstraněn z důvodu jeho rozpracování a vydání v knize Jana Lípy: Učení Fráni Drtikola - Všemocná hadí síla (konec roku 2018).

27.3.2012

>

Š Jan Lípa