Text Trojí roztočení kola dharmy byl dočasně odstraněn, neboť byl rozpracován v nové knize Jana Lípy:

UČENÍ FRÁNI DRTIKOLA - OD ČAKRAMŮ K NEMYŠLENÍ.Kniha vyšla v Nakladatelství Svět, roku 2014.

Z knihy (z kapitoly Trojí roztočení kola dharmy, str. 26 a27) vyjímáme tyto ukázky:"(V buddhismu) můžeme hovořit o trojím roztočení kola dharmy, kdy první je zahrnuto v učení malého vozu (hínajány), druhé velkého vozu (mahájány) a třetí v učení jógáčáry či diamantového plavidla (vadžrajány). Učení Fráni Drtikola, jak vidno z rozhovoru Evžena (|tekla) s jedním z žáků, zahrnuje všechny tři vozy dharmy - hínajánu, mahájánu i vadžrajánu. Bere buddhismus jako celek. Vyučuje dharmě v její celistvosti, a dokonce i s nebuddhistickým učením |ankaráčárji (mistrem ?koly advaita-védánta)...
26

Praxi bdění vykonáváme podle hínajány - pozorujeme dech, pohyby, pocity, my?lenky apod. ve formě bdění a jasného vědomí (výborný popis najdeme ve Slově Buddhově v sedmém členu stezky.), atd.
27(c) Jan Lípa