Text Nemyšlení - jádro a koruna Učení Fráni Drtikola byl dočasně odstraněn, neboť byl rozpracován v nové knize Jana Lípy:

UČENÍ FRÁNI DRTIKOLA - OD ČAKRAMŮ K NEMYŠLENÍ.Kniha vyšla v Nakladatelství Svět, roku 2014.

Z knihy (z kapitoly Nemyšlení, str. 71-72) vyjímáme tuto ukázku:

"A proč se věnovat nemyšlení? Protože "Nemyšlením se Toho dosahuje!" upozorňoval Evžen. A právě skrze nemyšlení poznáváme nejvyšší tajemství, mystéria života i smrti... Takovým mystériem je například klíč, který nám odhaluje Fráňa slovy: "Představa je vědomí a vědomí představa." Evžen pak již jen dodává: "Všechno je představa - rozumíš? Všechno kolem nás. A my musíme zjistit, přesvědčit se, že je to jen představa!" K nemyšlení je však dlouhá cesta. Dlouhá a trnitá. S pomocí společného cvičení čakramů a bdění, později i jasného vědomí a v samotném závěru i Knihy chudoby."(c) Jan Lípa