JEDNOTA V ROZMANITOSTI
Buddhovo učení v České Republice


Obsah knihy:Předmluva
Jan Honzík (editor knihy) a bhikkhu Dhammadípa.

1. Historie buddhismu v Čechách
Odborné články o historii buddhismu u nás od Jiřího Holby a Jana Komrsky.

2. České buddhistické skupiny a centra
(články jednotlivých skupin rozdělené podle tří tradic)
Théravádový buddhismus
Zenový buddhismus
Tibetský a vadžrajánový buddhismus

3. Angažovaný buddhismus v ČR
popis dalších, nemeditačních, aktivit a projektů buddhistů v ČR.

4. Rozhovory s buddhistickými učiteli působícími v ČR.

5. Tématické články
buddhismus & psychologie, buddhismus & umění, buddhismus & neurovědy.Zahájení prací na projektu: podzim 2008
Počet zúčastněných skupin: cca 30 (mezi nimi nechybí ani Učení Fráni Drtikola)Počet stran: cca 300
Vydavatelství: DharmaGaia
Termín vydání: květen 2010


3.12.200922.3.2010 byla uvolněna ukázková PDF verze knihy Jana Honzíka - sborník JEDNOTA V ROZMANITOSTI - Buddhovo učení v ČR. Nahlédnout můžete ZDE!!!
Pozor, soubor má 5MB!

29.3.2010 KNIHA VYŠLA!!!