Petr Kalač - Recenze:


Jan Lípa: "Učení Fráni Drtikola - Od čakramů k nemyšlení"
Nakladatelství Svět, Praha 2014, 112 str.


Po několika velice úspěšných titulech vydavatelství Svět, které se týkaly životní poutě světoznámého fotografa a praktikujícího mystika Fráni Drtikola, přichází tato "firma" s novou ediční řadou, týkající se samotného učení a žité spirituality tohoto "patriarchy českého buddhismu".

Pisatel knihy Jan Lípa (*1975), žák Evžena Štekla (1921 - 2001), který byl přímým žákem Františka Drtikola (1883 - 1961), pokračuje v praktické i literární tradici mistrových následovníků a uchovává tak jasně patrnou linii tohoto "česko-buddhistického učení".

Krátkých úvodních statí, k rozsahem nevelké, obsahem však naprosto zásadní knize se ujali pánové Stanislav Doležal (samotný nakladatel a znalec mistrova odkazu), orientalista Jiří Holba a další Šteklův žák - Pavel Šolc. Jejich prostřednictvím se tak čtenáři otevírá poměrně snadná možnost proniknutí k historii české budhistické tradice. Jan Lípa zde navíc upozorňuje, že kniha je de facto pokračováním Šteklových samizdatových textů: Vzpomínky na velikého Arahata a Síla moudrosti.

V pěti kapitolách je pak rozepsána samotná praxe učení Fráni Drtikola tak, jak ji předával svým žákům a tak jak ji dnes jeho následovníci provozují. V Trojím roztočení kola dharmy jsou nastíněny techniky dosahování "bdělosti" a vysvětlen její zásadní význam. Následuje stať o Cvičení čakramů a hadí síle, kterou autor doplnil svými, velice praktickými a někdy až hrůzostrašnými, postřehy. Zajímavé je též jeho srovnání dotyčných technik s cestou jógy, komentář o projevech magických sil (siddhi), varování před chybně uchopenou praxí a práce se sny na této duchovní stezce, jejímž cílem je praktikantova konečná spása. Následuje Souhrn praxe, spočívající v odhalení "iluze", přijetí morálky, nastoupení čakramových cvičení, oživení velkého JÁ a konečný prožitek nirvány - stavu bez působnosti lidského ega. V kapitole Mlčení je shrnuto buddhistické učení vadžrajány. Autor zde již předpokládá značnou fundovanost čtenáře v oblasti esoterního pojmosloví Východu, proto se neobtěžuje se zařazením terminologického slovníčku. Některá složitější místa textu však rozvádí v solidním poznámkovém aparátu a praktických dodatcích. Nemyšlení - jádro a koruna Učení Fráni Drtikola, je kapitolou, která knihu uzavírá. Jan Lípa v ní rozvíjí Šteklovu Sílu moudrosti především v oblasti dharmy, ale dotýká se též ožehavého tématu smrti. Nemyšlení, je konečnou technikou ztráty ega skrze průnik do podstaty vědomí, jímž se dochází onoho kýženého Dosažení, Království božího, Nirvány, či jak tomu kdo chce říkat.

Drtikolův odkaz spočívá v jeho ryze českém uchopení praxe buddhistické kundaliní-jógy, cesty, kterou sám úspěšně prošel, a která dodnes žije v jeho následovnících.

A stejně jako v roce 1935 způsobila malá knížečka Slovo Buddhovo revoluci v českém přístupu k buddhistické duchovní tradici, může i toto drobné dílko Jana Lípy otevřít oči dnešním hledajícím zase o něco více...(c) Petr Kalač
Vyšlo v časopise LOGOS 2015, s. 122-123.
Pro stránky www.silamoudrosti.cz poskytl osobně Petr Kalač.