Bdění v Bdíně
24-26.8.2007

Po roce opět víkendové bdění v Bdíně.... Z více než tří desítek současných praktikujících Učení Fráni Drtikola, byli, stejně jako loňského roku, pozváni ti poctivě praktikující, kteří do své praxe nemíchají jiná učení a školy a jsou v pravidelném osobním kontaktu s jedním ze tří Evženových žáků nesoucích jeho odkaz a odkaz Fráni. Z těchto pozvaných lidiček však přijelo pouze 7. Setkání tak proběhlo v tradičním komornějším duchu i tradičním počtu přítomných. Bohužel i ze samotných Evženových žáků se nakonec zúčastnil pouze jediný. To však rozhodně nikterak nepoznamenalo kvalitu víkendového setkání, a tak se celý víkend nesl v obvyklém přátelském duchu naplněném nejen vzpomínáním na Evžena...

image: ES

Setkali jsem se již v Praze, odkud jsme společně vyrazili na sever. Poté, co jsme se zabydleli na Tomášově statku, jsme se vydali vzhůru do kopců kolem stád pasoucích se koní na večeři a posezení v restauraci v Mšeci.

image: ES

image: ES

image: ES

Ne však všichni dokázali zdolat strmé svahy svépomocí, proto se museli vézt...

image: ES

A tady už je posezní při večeři.

image: ES

Nedílnou součástí našeho víkendového zaměstnání byly i různé práce na statku. Tentokrát povětšinou demoliční...

image: ES

image: ES

Druhý den bylo naše stravování o poznání střídmější. Sestávalo především z vynikajících, všemi tolik oblíbených čínských instantních nudlových polévek. Což, vedle řady dalších věcí, imponovalo především Miriam... :)))

image: ES

Intermezzo

image: ES

Věnovali jsme se však také věcem nebeským...

image: ES

image: ES

image: ES

image: ES

image: ES

image: ES

image: ES

image: ES

Trochu jsme i foxovali při rozhovorech o cestě...

image: ES

A nezapomněli ani na legraci při opékání a např. i hru na bdínské flétny.

image: ES

image: ES

Třetí den ráno, jsme se vydali na procházku směrem k jednomu ze zdejších kopců.

image: ES

image: ES

image: ES

image: ES

Návrší přímo vybízelo usedout k meditaci.

image: ES

image: ES

Cesta

image: ES

Po návratu do Bdína jsme se vrátili k pracovní činnosti.

image: ES

image: ES

Opět fox...

image: ES

A zde ještě společné foto - po roce:

image: ES