Evžen Štekl - malíř


Evžen Štekl - velice nadaný hudebník - od mládí rozvíjel svůj talent ve hře na několik nástrojů i psaní hudby. Naprosto osudové setkání s Fráňou Drtikolem jej přivedlo nejen k praxi buddhismu, ale také dalších uměleckých činností, v nichž mu byl Fráňa více než dobrým učitelem. Evžen se po jeho vzoru a s jeho odborným vedením učil fotografovat, ale také malovat. A právě jeho obrazy jsou námětem této galerie.
Naprostou většinou obrazů maloval olejovými barvami, většinou na sololitovou desku, případně plátno. Motivem jeho obrazů byla především duchovní tématika a krajinomalba.
Níže přinášíme ukázku z jeho dochovaného díla právě s námětem duchovní tématiky. Jedná se o obrazy malované mezi roky 1955-1993.

image: ES

image: ES

image: ES

Fotografie Evžena pořízené Karlem Vostatkem okolo roku 1955.
Obraz s názvem Buddha, olej, plátno. Patrně kolem roku 1955. Obraz se nedochoval, Evžen jej přemaloval krajinomalbou.image: ES

Obraz Poutník, 1959.
Originál obrazu byl věnován Janu Lípovi.image: ES

Obraz Dosažený stav, 1978.
Použit přetisk z obalu 1. vydání Síly moudrosti, DharmaGaia, 1992.
Originál obrazu byl věnován Ivošovi Chocholatému.image: ES

Obraz Šeříky, 1983.
Originál obrazu se patrně nedochoval.image: ES

Obraz Osvobození, 1985, olej.
Originál obrazu byl věnován Pavlu Šolcovi.image: ES

image: ES

Obraz bez názvu, 1992, olej, sololitová deska.
Obraz byl věnován Aleši Adámkovi, s ručně psaným věnováním zezadu.image: ES

Obraz Dokonalost Poznání, 1993, olej.
Použit na obalu 2. vydání Síly moudrosti, DharmaGaia, 1994 a dotisku vlastním nákladem, 1998.
Obraz byl věnován Pavlu Šolcovi.Š Karel Vostatek, Aleš Adámek, Ivoš Chocholatý, Pavel Šolc a silamoudrosti.unas.cz