Zírání dharem
Jan Černoch


Svět, neboli samsáro se skládá z dharem. To jsou podklady myšlenek a tedy to, co z nich vychází, vypadá, jako jednotlivé 3D (tedy prostorové) fotografie, čímž je světové, nebo kosmické dění složeno z nekonečného množství těchto "fotografií" a záleží na tom, kde v prostoru se zrovínka nachází jedinec, či bytost a z jakého úhlu se na tuto "fotografii" dívá. Přičemž "fotografií" rozumím nahlížení tzv. Reality, kterou momentálně vidím.

Z toho vyplývá, že kosmos, tedy samsáro, (a klidně do toho můžeme zařadit i věci viditelné pouze vnitřním zrakem, tedy všechny vyzářené myšlenky a tedy všechny jejich podklady, tedy všechny dharmy) není volně plynoucím časem, ale nekonečné množství okamžiků na sebe navazujících, a nacházejících se v prostoru, které jsou podmíněny příčinou a následkem.

Tedy to, co bylo, podmiňuje přítomnost a to, co je teď podmiňuje budoucnost. A proto tento jev, tedy vyzařování dharem můžeme zažít např. v ohrožení života, např. Při autohavárii aj., kdy zažíváme, a zdá se nám, jakoby se zastavil čas a stačíme s přehledem sledovat vše, co se kolem nás děje, což normálně nelze.

Tehdy nám vědomí "rozkouskuje" vyzařování dharem na jednotlivé kousky a my je zažíváme, jako jednotlivé fotografie, jako bychom se dívali na filmový pás, na kterém jsou taky jednotlivé fotografie, které když začnou ubíhat zhruba 25 fotek/s, zdá se nám, že se lidé, nebo to, co na filmu je nafoceno plynule pohybuje. Je to klam a dharmy a jejich záření je taky klam. Klam, který nazýváme časem. Říkáme, že čas plyne, což není pravda. Je poskládán z nekonečné řady fotek.

Zažil jsem to na vlastní kůži při autohavárii. Já opravdu naprosto přesně věděl, co se děje za mnou, přede mnou, po stranách a ještě stačil reagovat na tuto situaci, že se mě a mé rodině nic nestalo. Bylo to, jako byste hodně zpomalili film, jako byste viděli jednotlivé fotografie. To, že tomu tak je, tedy, že se dění kolem nás skládá z jednotlivých fotografií, jsem tušil i před tím, než jsem si to takto mohl ověřit, jenom jsem to neměl sám sobě jak dokázat. Vím, že opět stojím před problémem, jak toto ukázat, nebo dokázat tomu, co tohle nezažil, ale já jsem si to "osahal vlastní zkušeností" a tedy již vím, že tomu tak je.

Je to dáno tím, že vše má jako podklad dharmu. Z ní všechno vyvěrá a vzniká. Jediná výjimka, co dharmy nemá je Absolutno, neboť Absolutno je vlastně Zdrojem, ze kterého dharmy, jako podklady všeho, co jest, vycházejí, a řekl bych, že Absolutno je vlastně jejich příčinou.

Jak veliké jednotlivé dharmy jsou, tedy co se týká časového úseku, to nevím, jenom tuším, že nejspíš to bude tak kratičké, že to ani nejde zaznamenat našimi smysly. Prostě výsledek dharem jsou fotografie. Jak dlouhá je jedna fotografie???

Dharmy - nositele myšlenek, můžete vidět i v jejich základní podobě, popisuje sám veliký mistr Evžen Štekl na stránkách knihy Síla moudrosti.

Já si ani nepamatuju přesně, kdy jsem je zaznamenal poprvé, bylo to již někdy v dětství. Já si s nimi tehdy pohrával, přesně, jak to popisuje Evžen, co všechno se s nimi dá dělat. Někdy mi doslova vadily, než jsem přišel na to, že když nechci, tak je nevidím. Já je viděl takové, jak je popisuje Evžen, tedy, jako nějakou krajku, ale viděl jsem i takové, jako nějaká tmavý bod, který neměl přesné okraje, jako by jeho hustota směrem k okraji slábla, až se úplně rozplynula (kdo dělá s programem na úpravu fotografií Gimp, nebo Photoshop, tak jedna z jeho funkcí je "klonování" a tam najdete tyto body - některé mají naprosto jasný okraj a jiné jej nemají, prostě k okraji slábnou, až se rozplynou)...

A co s nimi? Ptal se Evžen přesně před 60ti lety Fráni. Zničit je - zněla Fráňova odpověď. Jak? - NEMYŠLENÍM!!!© Jan Černoch


Jan Černoch zde popisuje praxi toho, o čem píše nejen Evžen Štekl, ale o čem také přímo pojednává překlad Fráni Drtikola Rosenbergovy knihy "Dharma - Teorie" či Planck ve své teorii "Zrnitosti času".
Zírání dharem v MP3 ke stažení - namluvené Janem Černochem ze Studénky.