"Bez vznikání, také bez zanikání;
ne věčné, také ne oddělené;
ne jedno, též ne různé;
bez přicházení, bez odcházení.
Kdo takto může učit odvislému vznikání,
tichému vyhasnutí rozvíjení,
před ním, Osvíceným, skláním svoji hlavu,
před největším z učitelů."

Nágárdžuna

Motto knihy Síla Moudrosti, Evžen Štekl, Praha 1994SÍLA MOUDOROSTI Evžena Štekla je bezesporu nejkomplexnější dílo týkající se problematiky praktické kundaliní jógy, které vyšlo v českém jazyce. V češtině vyšla řada dokonce i obsáhlejších (mnohdy až příliš) děl s touto problematikou spojených. Proti těmto textům, které se v naprosté většině omezují na popisy čakramového systému, však Evžen přinesl zcela nový prvek. Bez roušky tajnůstkářství, bez pokrytectví mysterióznosti zveřejnil do té doby tajné a jen skrytě předávané cvičení, přesný popis postupu buddhistické kundaliní jógy, návod, který např. Milarepa od svého Mistra dostal až po 12ti letech přípravných cvičení.

Výjimečnost této knihy tkví právě v odhalení pro duchovní cestu nepostradatelného elementu – ba přímo těžiště duchovního postupu a současně největšího tajemství – návodu a významu probuzení a vytažení hadí síly nad hlavu. Zatímco účelem samizdatových vydání bylo uchování duchovního odkazu FD, knižní podoba již zprostředkovávala přímo předání Jeho učení. Předpokládal se však přímý kontakt praktikujícího s autorem. Nebylo ovšem mnoho těch, kteří tohoto za Evženova života využili. A ještě méně bylo těch, kteří od něho Fráňovo učení přijali a nenechali se odradit formou ani nesnázemi na cestě.

Po Evženově vstupu do parinirvány, již hledající nemají tu možnost, jaká byla dána nám. I přesto není nic ztraceno! Je zde hrstka Evženových žáků, kteří jsou sto poradit každému upřímně hledajícímu, jenž se nechá oslovit nehynoucí krásou SÍLY MOUDROSTI…Jan Lípa - Předmluva k internetovému vydání, 2005.