Aktuální novinky


2011
27.12. Na stránku Vzpomínek na Evžena Štekla byla přidána vzpomínka Jana Lípy nazvaná Hledání ztraceného překladu.
1.12. byl na stránku Dalších poznámek přidán článek Jana Lípy Mantram pojednávající o praxi mantra jógy z hlediska Učení Fráni Drtikola.
OZNÁMENÍ: 18.11.2011 odešla z tohoto světa paní Zdena - manželka Evžena Štekla.
OZNÁMENÍ: 23.10.2011 se Michalovi a Janě Štěpánkovým narodil syn Eliáš. Gratulujeme a přejeme hodně zdraví a štěstí!
26.6.byl pro lepší přehlednost na stránku Překladateslká činnost Zdeňka Jaroše přidán článek Přehled překladů Zdeňka Jaroše.
30.5. byla na stránku Fotogalerie přidána Fotoreportáž od Pavla Mareše Janovského z 10. ročníku festivalu tentokrát nazvaného ProTibet ze dne 25.-27.3.2011 z Clubu Habeš ve Strakonicích.
OZNÁMENÍ: 21.5. byla vedle zjednodušené, již během loňského roku spuštěné webové stránky www.silamoudrosti.cz zprovozněna také webovaná stránka www.arahat.cz s naším obsahem.
20.5. byla aktualizována stránka O panu Jarošovi a doplněna především o nově nalezené a dochované překlady v jeho pozůstalosti. UPOZORNĚNÍ: Dnes, 22.4.2011 si připomínáme 10. výročí vstupu našeho Mistra Evžena Štekla do parinirvány.
2.4.2011 byl na stránku Biografie a bibliografie Františka Heina umístěn článek Zlomky poznání, čímž současně také uzavíráme tuto minisérii výběru textů ze stejnojemnné knihy Františka Heina Zlomky poznání (1941-1948).
OZNÁMENÍ: 30.3.2011 se Pavlovi a Janě D. narodil syn Pavel. Gratulujeme a přejeme hodně zdraví a štěstí!
OZNÁMENÍ: 25.-27.3.2011 proběhlo pod naší patronací a ve spolupráci s občanským sdružením M.O.S.T. ve strakonickém Klubu Habeš 10. ročník Festivalu Pro Tibet, který o. s. M.O.S.T. každoročně pořádá v Ostravě, Opavě, Olomouci a na dalších místech.
11.3.2011 byl na stránku Biografie a bibliografie Františka Heina umístěn článek Zřím z knihy Františka Heina Zlomky poznání.
21.2.2011 byly aktualizovány poznámky na stránce Knihy Františka Heina o fragmenty dvou knih nově nalezených v knihovně Zdeňka Jaroše.
8.2.2011 byl na stránku Biografie a bibliografie Františka Heina umístěn článek Nirvana v Samsaře z knihy Františka Heina Zlomky poznání.
24.1.2011 byl na stránku Biografie a bibliografie Františka Heina umístěn článek Nekonečnost z knihy Františka Heina Zlomky poznání.
UPOZORNĚNÍ: Dnes, 13.1.2011 si připomínáme 50. výročí vstupu Fráni Drtikola do parinirvány.

2011


2010
23.12. byl na stránku Biografie a bibliografie Františka Heina umístěn článek Buď tich! z knihy Františka Heina Zlomky poznání.
13.12. byl na stránku Ke stažení umístěn odkaz na Sílu moudrosti v MP3, kterou čte náš přítel a kamarád Jan Černoch ze Studénky.
UPOZORNĚNÍ: V Nakladatelství Svět je k dispozici POSLEDNÍCH 30 KUSŮ knihy František Drtikol - Duchovní cesta, svazek 2..
17.11. byl na stránku Biografie a bibliografie Františka Heina umístěn článek Západ slunce z knihy Františka Heina Zlomky poznání.
13.11. byl na stránku Biografie a bibliografie Františka Heina umístěn článek Pocit vnitřní prázdnoty z knihovny Františka Heina.
7.11. byl na stránku Biografie a bibliografie Františka Heina umístěn článek Praxe tiché modlitby z knihy Františka Heina Světélka v temnotách (1948-1952).
20.10. vytvořena Fotogalerie XI - Návštěvy u pana Jaroše.
12.10.2010 vytvořena samostatná sekce Zdeněk Jaroš věnovaná jeho životu a překladatelské a autorké činnosti. Do této sekce byly z Žáků Františka Heina přesunuty články dle tématického řazení do dvou stránek: O panu Jarošovi, a Překladateslká činnost Zdeňka Jaroše.
7.10. byla na stránku Dalších poznámek přidána Reportáž od Pavla Mareše Janovského z 2. ročníku Strakonického filmového festivalu tentokrát nazvaného "Duchovní obzory" ze dne 7.8.2010 v Clubu Habeš ve Strakonicích.
28.9. byly na stránku Žáci Františka Heina přidány odkazy na články v Jičínských Internetových Novinách o Aleši Panochovi, o jednom z přátel Františka Heina.
22.8. byl na stránku Textů přidán text Pratvar - překlad Fráni Drtikola vybraný z Evženovy knihovny.
17.8. byl na stránku Textů přidán text Pěstování vhledu a pravé koncetnrace z Anguttara Nikayi vybraný ze 4. svazku Buddhových řečí z knihovny Františka Heina.
7.8.2010 proběhl 2. ročník filmového festivalu ve Strakonicích, tentokrát s názvem Duchovní obzory s promítáním dokumentárních i hraných filmů na témata Tibet, Buddhismus, Fráňa Drtikol a další.
3.8. byla na stránku Duchovní cesta přidána nová recenze Vlastimila Rajnoška na knihu František Drtikol - Duchovní cesta, svazek 2..
1.8. na stránku Textů byl přidán text Božský a poznávací vhled z Anguttara Nikayi vybraný ze 4. svazku Buddhových řečí z knihovny Františka Heina.
28.7. na stránku Textů byl přidán text Čtyři velké skupiny buddhismu vybraný ze 2. svazku Buddhových řečí z knihovny Františka Heina a okomentovaný Dr. Jiřím Holbou speciálně pro naše stránky.
OZNÁMENÍ: 22.7.2010 se Danu Majtnerovi narodila dcera Daniela. Gratulujeme a přejeme hodně zdraví a štěstí!
18.7. k textu Drtikolova překladu Řeky vybraného z Buddhových řečí byl přidán úvod uvedený k tomuto překladu v Síle moudrosti.
16.7. byla na stránku Dalších poznámek přidána pozvánka na 2. ročník filmového festivalu ve Strakonicích, 7.8.2010, tentokrát s názvem Duchovní obzory.
13.7. na stránku Textů byl přidán Drtikolův překlad textu Řeka vybraný z Buddhových řečí.
9.7. na stránku Žáci Františka Heina byl přidán krátký text Maharishiho s názvem Odevzdej se Mu, v překladu Zdeňka Jaroše.
OZNÁMENÍ: Dne 7.8.2010 se koná 2. ročník filmového festivalu ve Strakonicích v Habeši, obsahující promítání dokumentárních i hraných filmů na témata Tibet, Buddhismus i Fráňa Drtikol. Bližší informace na vyžádání.
5.7. na stránku Textů byl přidán Dopis Františka Heina Zdeňku Jarošovi, s ukázkami dvou překladů Fráni Drtikola, coby argumetnace proti textu ztraceného překladu Buddhistických mystérií.
2.7. na stránku Žáci Františka Heina byla přidána dvě básně Zdeňka Jaroše.
27.6. na stránku Žáci Františka Heina byla přidána Modlitba Zdeňka Jaroše za Františka Heina.
22.6. na stránku Žáci Františka Heina byla přidána O - báseň Zdeňka Jaroše .
14.-15.6. došlo k výpadku stránky Novinek a ztrátě dat. Následně byla zrekonstruována z posledních záloh, za chybu se omlouváme.
14.6. na stránku Žáci Františka Heina byly pod Zdeňka Jaroše přidány jeho výpisky z knihy Šrímad-Bhagavatam.
9.6. k recenzi o knize Duchovní cesta byla přidána další recenze na knihu František Drtikol - Duchovní cesta, svazek 2., tentokrát od Aleše Palána.
17.5. na stránku Žáci Františka Heina byl pod Zdeňka Jaroše přidán jeho překlad jedné krátké Buddhovy řeči z Angutaranikayi nazvané Znaky pošetilého a mudrce.
4.5. na stránku Textů byla přidána Mandala Vajrasattvy z knihovny Františka Heina, ze stejné složky jako Šrí Jantra.
29.4. na stránku Žáci Františka Heina byl pod Zdeňka Jaroše přidán jeho překlad jedné krátké Buddhovy řeči z Angutaranikayi nazvané Podmíněný vznik.
24.4. na stránku Textů byla přidána Šrí Jantra - v překladu Fráni Drtikola a s jeho komentářem. Odhaluje význam této jantry coby symboliku čakramů. Vybráno z knihovny Františka Heina.
18.4. na stránku Textů byl u příležitosti 100. výročí německého vydání jednoho ze základních textů Tripitaky - Khuddaka-Patho přidán výňatek v překladu Fráni Drtikola.
12.4. na stránku Žáci Františka Heina byl pod Zdeňka Jaroše přidán jeho překlad dvou krátkých Buddhových řečí z Angutaranikayi nazvaných Klid mysli a vhled.
UPOZORNĚNÍ: 29.3. vyšel v nakladatelství Dharmagaia sborník Jana Honzíka JEDNOTA V ROZMANITOSTI - Buddhovo učení v ČR, na jehož přípravě jsme se také účastnili.
30.3. byla přidána Fotogalerie X - Svěcení Vánočního piva ve Strahovském klášteře a redakční rada webu a dvou nových knižních edicí.
22.3. byla uvolněna ukázková PDF verze knihy Jana Honzíka - sborník JEDNOTA V ROZMANITOSTI - Buddhovo učení v ČR, na jehož přípravě se také účastníme.
OZNÁMENÍ: 17.3.2010 se Pavlu Šolcovi narodil syn Antonín. Gratulujeme a přejeme hodně zdraví a štěstí!
UPOZORNĚNÍ: 27.2.2010 z tohoto světa odešla ve věku 81 let Anna Fárová, světově uznávaná historička fotografie, která se zasloužila o znovubjevení fografického díla Fráni Drtikola a dalších významných umělců. Rozloučení s ní se bude konat 10.3.2010 ve velké obřadní síni pražského krematoria ve Strašnicích.
8.2. Do sekce "Poznámky k praxi" přidán další, svým obsahem jeden ze stěžejních příspěvků tohoto webu, článek Pavla Šolce Úvod do bdění.
23.1. aktualizována stránka o Cvičení čakramů.
11.1. byl na stránce Dalších poznámek aktualizován text Trojí roztočení kola zákona Dharmy.
6.1. Do sekce "Poznámky k praxi" přidán, svým obsahem jeden ze stěžejních příspěvků tohoto webu, článek Nemyšlení - jádro a koruna Učení Fráni Drtikola.
2.1.2010 byl aktualizován článek o Fráňově překladu textu Jógy Velkého Symbolu na stránce Textů a přidáno celé jeho znění jako výňatek z knihy Duchovní cesta, sv. 2., v níž roku 2009 v Nakladatelství Svět vyšel. Když jsme roku 2005 zveřejňovali článek Jana Lípy o tomto textu, neměli jsme v úmyslu zveřejnit celý text, proto jsme upozornili čtenáře, že tato kniha na tomto webu k dispozici nebude. Dnes se však situace, díky autorským právům Stanislava Doležala a jeho vydání Druhého svazku Duchovní cesty, změnila, a my Vám na našich stránkách můžeme přinést tento veledůležitý text celý.

2010


2009
30.12. Na stránku Textů byl přidán článek o Dechových cvičeních - Fráňově výběru dechových cvičení, které Evžen dával žákům, byla však pouze doplňková a měla usndanit určité části praxe.
28.12. byly aktualizovány interaktivní odkazy na jednotlivých stránkách webu.
UPOZORNĚNÍ: Mladý režisér Marek Lančarič připravuje ve spolupráci s námi dokumentární film o Učení Fráni Drtikola a Evženu Šteklovi. Dokument realizovaný jako režisérova absolventská práce by měl být dokončen v první polovině příštího roku.
11.12. aktualizována stránka Doporučené odkazy.
3.12. přidány informace o Janem Honzíkem připravovaném sborníku JEDNOTA V ROZMANITOSTI - Buddhovo učení v ČR, na jehož přípravě se také účastníme.
30.11. k recenzi o knize Duchovní cesta byla se souhlasem autorky a redakce Lidových novin přidána recenze na knihu František Drtikol - Duchovní cesta, svazek 2..
OZNÁMENÍ: 25.11. se sešla redakční rada k nové plánované knize Jana Honzíka JEDNOTA V ROZMANITOSTI - Buddhovo učení v České republice. Kniha bude pojednávat o jednotlivých buddhistických skupinách s úvodem Bhikkhu Dhammadípy, odbornou rekací Dr. Jiřího Holby, a přinese i rozhovory s některými mistry působícími v ČR. Na knize již rok spolupracuje cca 30 českých buddhistických skupin a vyjde v květnu 2010 v nakladatelství DharmaGaia. Za Učení Fráni Drtikola se zúčastnili Pavel Šolc a Jan Lípa, který je také autorem připravovaného příspěvku do tohoto sborníku.
20.11. aktualizována stránka O panu Jarošovi - ná základě revize jeho dochovaných překladů z jeho pozůstalosti byl doplněn soupis.
18.11. na stránku Žáci Františka Heina byl pod Zdeňka Jaroše přidán jeho překlad jedné z Buddhových řečí nazvané Svět a já.
13.11. Na stránku Dalších poznámek byl se souhlasem autora a redakce přidán článek z Tibetských listů č. 36 Nová edice překladů Františka Drtikola, jíž ve spolupráci s Dr. Jiřím Holbou připravujeme v Nakladatelství Svět.
6.11. byl jako první z připravovaných překladů přidán na stránku Žáci Františka Heina pod Zdeňka Jaroše (se souhlasem paní Jarošové) jeho překlad básně Hanse Mucha Nirvána.
2.11. byla aktualizována stránka o textu Jógy Velkého symbolu.
UPOZORNĚNÍ: Připravujeme pro tyto webové stránky zveřejnění několika důležitých i méně známých překladů buddhistických textů od Fráni Drtikola a Zdeňka Jaroše. Budou zde umístěny v následujících týdnech.
25.10. Na stránku Dalších poznámek byl přidán článek Michala Štěpánka - Seznámení s Učením Fráni Drtikola, ve kterém popisuje své seznámení s praxí buddhistické kundaliní jógy.
19.10. Na stránku Dalších poznámek byla přidáno úplné znění reportáže Jindřicha Polana z Filmového festivalu "TIBET, BUDDHISMUS A FRANTIŠEK DRTIKOL" z 19.-21.6.2009 v Clubu Habeš ve Strakonicích.
6.10. Na stránku Vzpomínka Aleny Vostatkové na Evžena Štekla byl přidán dopis od Evžena, o němž je v článku řeč.
UPOZORNĚNÍ: Ve spolupráci s Dr. Jiřím Holbou z Orientálního ústavu Akademie věd ČR připravujeme v Nakladatelství Svět novou edici významných Drtikolových překladů týkajících se buddhismu. První recenzi je možné nalézt v Tibetských listech.
OZNÁMENÍ: 8.7.2009 se Jaroslavu Karasovi narodila dcera Eliška. Gratulujeme a přejeme hodně zdraví a štěstí!
24.6. Na stránku Vzpomínky žáků a přátel byla přidána Vzpomínka Aleny Vostatkové na Evžena Štekla.
OZNÁMENÍ: Ve dnech 19.-21.6.2009 probíhá ve Strakonicích v Habeši, pro přátele, promítání dokumentárních i hraných filmů na témata Tibet, Buddhismus i Fráňa Drtikol. Bližší informace na vyžádání.
24.4. UPOZORNĚNÍ: V nakladatelství Svět právě vyšlo pokračování knihy Duchovní cesta: František Drtikol - Duchovní cesta, svazek 2., obsahující pouze Fráňovy texty, jež se do prvního svazku nevešly. Kniha je doplněna množstvím Drtikolových fotografií a obrazů.
6.2. byla vytvořena Fotogalerie IX - Fráňa Drtikol na fotografii.
OZNÁMENÍ: V současnosti budou na Vaše dotazy odpovídat pouze Pavel Šolc (z Nové Paky) a Antonín Šlechta (z Úpice). Jan Lípa (z Prahy) pro časové vytížení na přípravě vydání překladů a dalších záležitostí již jen pouze po přímém vyžádání. Toto se týká i případných osobních setkání, která jsou i nadále umožňována pouze pro zájemce a praktikující Učení Fráni Drtikola.
20.1.2009 Na stránku Vzpomínky žáků a přátel byla přidána Vzpomínka Karla Vostatka, Evženova prvního žáka.

2009


2008
27.12. byly k Dalším poznámkám přidány Dva texty Miloše Adamů.
15.12. byla vytvořena Fotogalerie VIII - Evžen Štekl - malíř, obsahující ukázky z Evženovy malířské tvorby.
21.11. byl k Dalším poznámkám přidán článek Tomáše Vodrážky Formy - aneb o hledání a nehledání.
11.11. Vytvořena Fotogalerie VII. - malé letní setkání na Vyšehradě a v Bdíně 1-3.8.2008.
UPOZORNĚNÍ: 10.8.2008 v Hradci Králové z tohoto světa odešel Karel Vostatek - první žák Evžena Štekla.
21.7. byl na stránce o panu Jarošovi doplněn seznam jeho překladů dochovaných v pozůstalosti.
30.6. byl k Dalším poznámkám přidán článek Lucie Vondrové Jak jsem začala cvičit čakramy.
30.3. byl k Dalším poznámkám přidán článek Michala Štěpánka Poznámky z Bdína 24.-26.8.2007 dokumentující letní setkání roku 2007.
22.2. na stránku pojednávající o žácích Františka Heina byl přidán poslední článek pana Jaroše Loučení s Františkem Heinem. Článek napsal sám pan Jaroš r. 2006 (oproti ostatním příspěvkům pana Jaroše nebyl tento zapisován nikým jiným).
UPOZORNĚNÍ: 27.1.2008 odešel z tohoto světa ve věku 75ti let mystik, jógin, džnánabhakti, astrolog a překladatel, žák Františka Heina, pan Zdeněk Jaroš.
21.1. na stránku pojednávající o žáku Františka Heina - o panu Jarošovi byl přidán interaktivní odkaz pod jménem pana prof. Miroslava Lžičky (1907-2006) přesměrující na nově přidanou stránku informací o tomto jóginovi.
15.1. byl k Dalším poznámkám přidán výklad Evžena Štekla - O hadí síle. Článek je záznamem rozhovoru s jeho žákem Janem Lípou.
3.1. k článku Dana Majtnera O náhodě byl přidán komentář Antonína Šlechty.
2.1. byl k Dalším poznámkám přidán článek Dana Majtnera O náhodě, s komentářem Pavla Šolce, kde vykreslují paralely náhod, karmy a odvislého vznikání.

2008


2007
27.12. Vytvořena nová struktura nabídky v postranních lištách (namísto původního pořadí: Slovo Buddhovo - Síla Moudrosti - Poznámky k Praxi - Evžen Štekl / - František Drtikol - František Hein - Nabídka byl odkaz s Novinkami předřazen a následují kapitoly uspořádány v tomto pořadí: Síla Moudrosti - Slovo Buddhovo - Poznámky k praxi - Další nabídka / - Evžen Štekl - František Drikol - František Hein).
21.12. Na stránku Textů byl přidán článek o jednom z pěti základních překladů Fráni Drtikola - překladu knihy Dr. Rosenberga - Dharma-Theorie.
12.12. Vytvořena Fotogalerie VI. obsahující fotografie z 5.12.2007 ze setkání sedmi pražských následovníků Učení Fráni Drtikola.
5.12. Na stránku Textů byl přidán článek o Fráňových překladech Upanišad.
3.12. Barevné NEW bylo odstraněno ze všech dalších stránek.
2.12. Z hlavní nabídky v postraních lištách bylo odstraněno barevné NEW upozorňující na nové příspěvky. Dále bude na nové příspěvky upozorňováno pouze na této stránce (Novinek).
30.11. Na stránku Textů byl přidán článek Buddhovy řeči - o souboru překladů Fráni Drtikola ze Sutta pitaky .
27.11. Texty (Kniha chudoby, Velký Symbol, Šest nauk a Bardo thedol) v sekci "František Drtikol" byly přesunuty na samostatnou stránku Textů ve stejné sekci a nově uspořádány. Na této stránce také v brzké době najdete další články o překladech Fráni Drtikola.
20.11. Na stránku Biografie FH byla přidána Vzpomínka Zdeňka Jaroše na jeho dva mistry - Františka Heina a Petra Klímu.
12.11. byl k Dalším poznámkám přidán článek Trojí roztočení kola zákona dharmy, v článku jeden z žáků komentuje část rozhovoru s Evženem z roku 1998. Článek vznikl těsně po Evženově odchodu.
16.10. Vytvořena Fotogalerie V. Bdění v Bdíně 2007 - Letní setkání Evženových následovníků v Bdíně, 24-26.8.2007
13.8. byl k Dalším poznámkám přidán článek Individuální duchovní cesta a význam sanghy pojednávající o problematice zmíněných témat na pozadí Učení Fráni Drtikola.
OMLUVA: od 11.4. do 13.8. nebyly stránky aktualizovány o žádný nový článek z důvodu jejich úplné ztráty při kolapsu harddisku, na němž byly nové a připravované články uloženy. Ze stejného důvodu budou další aktualizace o něco pomalejší než doposud, za čaž se také omlouváme.
11.4. Pod názvem stránky "Na okraj..." se skrývá zajímavý článek o Drtikolovi na obloze.
UPOZORNĚNÍ: 9.4.2007 v Bratislavě z tohoto světa odešel ve věku 77 let básník, spisovatel, filosof a buddhista, autor známé monografie o Buddhovi, Egon Bondy (vlastním jménem Zbyněk Fišer).
23.3. Na stránku Vzpomínky žáků a přátel byla přidána vzpomínka Stanilava Doležala "Jak jsem se setkal s Evženem".
9.3. na stránku Z Evženových dopisů vybral M. Harant ukázku korepsondence.
27.2. byl k Dalším poznámkám přidán článek malíře a hudebníka Járy Karase Cesta, čakramy a poznání.
14.2. Na stránku Vzpomínky žáků a přátel byla přidána Vzpomínka Zdeňka Jaroše.
15.1. byl k Dalším poznámkám přidán článek Vzpomínky a souvislosti.
9.1.2007 byla na stránku Text Síly Moudrosti ke čtení přidána Předmluva k internetovému vydání.

2007


2006
12.12. poskytl Mgr. Vlastimil Rajnošek výhradně pro účely našich stránek svou recenzi na knihu Stanislava Doležala "František Drtikol - Duchovní cesta". Zmíněnou recenzi napsanou ve Svaté zemi r. 2005 pro Vás uvádíme jako aktualizaci stránky Duchovní cesta .
2.12. Mezi Další poznámky byl zařazen text Mlčení - Pojímání světa dle buddhistických filosofií, který roku 1997 naspal jeden z Evženových žáků. Text shrnuje obsah Fráňových překladů.
20.11.2006 Boly do Dalších poznámok pridané Poznámky Vlada Vaľu k praxi Učenia Františka Drtikola - prvé poznámky v Slovenčine na našom webe.
13.11. Do sekce "Poznámky k praxi" přidán, svým obsahem jeden ze stěžejních příspěvků tohoto webu, článek pojednávající o Cvičení čakramů.
2.11. Na stránku Další poznámky byly přidány Poznámky Dana Majtnera k praxi Učení FD.
23.10. Na stránku Vzpomínky žáků a přátel byla přidána Vzpomínka Aleše Adámka.
17.10. Pro zjednodušení a zpřehlednění stránek byly přesunuty články o Františku Heinovi v sekci "František Hein" na zvláštní stránku nazvanou Biografie FH. Články o jeho žácích a jejich texty pak byly přesunuty na stránku Žáci FH.
12.10. Vytvořena Fotogalerie IV. - Letní setkání Evženových následovníků v Bdíně, 14-16.7.2006
5.10. Nově přesunuty některé články z poznámek v sekci "Poznámky k praxi" na zvláštní stránku nazvanou Další poznámky, kam budou další obdobné příspěvky zařazovány. Podobně byly i Vzpomínky žáků a přátel v sekci "Evžen Štekl" přesunuty na zvláštní stránku, a stejně tak i výběry Z dopisů žákům.
13.9. Přidán článek Michala Haranta pojednávající o Deseti poutech.
16.8. Přidány Poznámky Michala Haranta k praxi Učení Fráni Drtikola.
4.8. Aktualizována německá verze stránek (s obsahem Menu: Über das Buch, Fotogalerie, Neues, Kontakt).
27.7. Přidána stránka o samizdatových vydáních Vzpomínek na Velikého Arahata předcházející knižnímu vydání Síly Moudrosti. Naleznete zde 3. samizdatové vydání z 26.12.1977, jež obsahovalo verše Františka Heina, ale i další v knižní podobě nepoužité autentické informace.
24.7. Aktualizována anglická verze stránek (s obsahem Menu: About the book, Photogallery, News, Contact).
31.5. František Drtikol mimo jiné proslul i svou překladatelskou činností a v rámci ní výběrem děl. K článku Z Fráňových dopisů profesoru Mlýnskému byl přidán odkaz na třetí tématický výběr - O studiu textů a jejich uvádění v praxi, představující čtenáři autentickou formu Fráňovy výuky praxe buddhistických textů.
21.5. K článku Z Fráňových dopisů profesoru Mlýnskému přidán odkaz na duhý tématický výběr - O poznání, osvícení a nirváně, obsahující několik poznámek k cíli celé cesty, vyjímečných svou přesností, jasností a prostotou, tolik příznačnými právě pro Fráňu Drtikola.
UPOZORNĚNÍ: 15.5.2006 odešel v nedožitých 99ti letech indolog, jógin a žák Krishnamurtiho, profesor Miroslav Lžička.
12.5. Přidán článek, který bude obsahovat trojici výňatků z Fráňových dopisů profesoru Mlýnskému. Na stránce je zařazen odkaz na první tématický výběr - O buddhismu, obsahující jedinečný, autentický záznam Fráňova pojetí a výkladu buddhismu popisující praxi žákovi.
24.4. K článku o panu Jarošovi byla přidána jeho vzpomínka na Fráňu Drtikola.
20.4. K článkům o Františku Heinovi a Karlu Mikšovském přidány fotografie.
6.4. Na stránku o Karlu Mikšovském byla přidána jeho vzpomínka na Fráňu Drtikola.
6.3. Do článku o panu Jarošovi přidán odkaz na jeho báseň o bhakti, která výborně vystihuje jeho životní cestu.
18.2. Přidán článek o Karlu Mikšovském - dlouholetém žáku Františka Heina.
9.2. Přidán výňatek z knihy Františka Heina Hrubý šat, popisující Františkovo osvícení.
6.2. Byl přidán článek o knihách Františka Heina.
25.1. Všechny tři dosavadní fotogalerie byly zařazeny na jedinou nabídkovou stránku Fotogalerie. Ostatní budou zařazovány chronologicky na tuto stránku.
17.1. Přidán článek o Drtikolově překladu knihy Bardo Thedol - snad dokonce první knihy v češtině, která představila autentickou podobu tibetského vadžrajánového buddhismu.
15.1.2006 vytvořena samostatná sekce František Hein věnovaná jeho životu, dílua žákům. Do této sekce byl z Poznámek k praxi přesunut článek o Františku Heinovi a přejmenován na O životě FH, a také zařazen článek o Zdeňku Jarošovi, žákovi Fr. Heina.

2006


2005
28.12. přidána Fotogalerie III. - Návštěva A.Š. a D.M. v Praze 16.-18.12.2005
21.12. přidán článek o panu Jarošovi. Naleznete jej pod jeho jménem v článku o Heinovi.
9.12. vytvořena Fotogalerie II. - Evženovi následovníci dnes
28.10. přidán článek o Fráňově překladu Šesti Nárpových jóg - "Cesta vědění - Jóga šesti nauk" - další vynikající Padma Karpův text
18.10. do sekce "Poznámky k praxi" přidán článek o Drtikolově žáku Františku Heinovi a jeho celoživotním díle s ukázkami z jeho knih
30.9. přidán článek o Józe Velkého Symbolu - textu, který napsal Padma Karpo 1527-1592) - IV. Gyalwang Drukpa - hlava řádu Drukpa Kargyud (Dugpa Kagyü) - nejvýznamnější školy tibetského buddhismu a 24. člen Bílé Dynastie Kagyupa. Do češtiny text přeložil, praktikoval a učil Fráňa Drtikol
8.8. Doplněna fotogalerie
18.7. přidána sekce "Poznámky k praxi" a článek "Souhrn praxe"
24.6. přidán Text SÍLY MOUDROSTI po kapitolách "Ke čtení"
31.5. zesvětleno pozadí textu na stránkách pro usnadnění čtení
22.5. přidán výběr "Z dopisů J. Lípovi"
20.5. přidána Vzpomínka Pavla Šolce
15.5. přidána Vzpomínka Evženovy dcery - Natálie Svobodové.
12.5. přidán výběr "Z dopisů A. Šlechtovi".
4.5. přidány obrázky na "Text knihy", "Anotaci", a na verze En a De.
26.4. opět přidány další odkazy.
24.4. aktualizována složka "Překlady FD" s upřesněním jejich užití.
19.4. přidány další odkazy.
OZNÁMENÍ: 18.4.2005 zemřela Ervína Boková-Drtikolová, jediná dcera Fráni Drtikola.
14.4. přidány fatografie k životopisům a vytvořena Fotogalerie v Nabídce.
11.4. přidány další odkazy.
9.4. seřazeny odkazy.
7.4. vytvořena sekce o historii webu - "Novinky".
5.4. přidán článek o překladatelské činnosti FD - "Překlady FD" a článek o knize o FD od Standy Doležala - František Drtikol "Duchovní cesta".
2.4. doplněny odkazy o další adresy.
31.3. přidán "Text knihy" Evžena Štekla - SÍLA MOUDROSTI určený ke stažení.
29.3. přidán článek o Fráňově překladu Knihy Chudoby.
22.3. přidány anotace o knize v německém a anglickém jazyce.
15.3. přidán článek "Napsali o FD".
8.3. přidán článek o významu Slova Buddhova.
3.3.2005 byl u příležitosti 122. výročí narození Fráni Drtikola, za vydatné pomoci dalšího praktika Učení Fráni Drtikola - Rada V., zprovozněn tento web. Počátečním obsahem byly následující SEKCE (a jejich složky): SÍLA MOUDROSTI (O knize), EVŽEN ŠTEKL (Životopis, Anotace), FRANTIŠEK DRTIKOL (Životopis), NABÍDKA (O webu, Kontakt, Autorská práva, Odkazy) a ve verzích En a De anotace v příslušném jazyce.

2005


2004
září 2004 Plzeňští žáci Evžena Štekla odstupují od dohody. V následujících měsících proto na webu a jeho obsahu pracují Pavel Šolc a Jan Lípa s podporou Zdeňka Vrabce a Antonína Šlechty. Následně se k pracem a účasti na webu přidává i Stanislav Doležal.
21.8.2004 se v Dobré Vodě u Milevska všech sedm žáků Evžena Štekla dohodlo na vytvoření webu o svém Mistrovi a Učení Fráni Drtikola.